bhagawaana kahaa ma jaau tyo thaau khai kahaa chha - भगवान कहाँ म जाउँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ by Ani Choying Dolma

206 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro 
[भगवान कहाँ म जाउँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ।
मन यो जहाँ बिसाउँ, मन यो जहाँ बिसाउँ।]…२

verse

हो बुद्धिमान मान्छे, मान्छे बिचारवान।…२
किन हो परन्तु उसमा, खुल्दैन मैत्री ज्ञान।
यो ताप मेट्न तिम्रो, छायाँ कहाँ म पाउँ।
मन यो जहाँ बिसाउँ, मन यो जहाँ बिसाउँ।]…२
भगवान कहाँ म जाउँ।

verse

कुन ठाउँ शान्त भन्नु, मन भ्रान्त हाई मेरो।…२
बत्ती बलेनि देख्छु, संसार नै अधेंरो।
कहिले म हाई यो मन, सम्भावले सजाउँ।
मन यो जहाँ बिसाउँ, मन यो जहाँ बिसाउँ।]…२

भगवान कहाँ म जाउँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ।
मन यो जहाँ बिसाउँ, मन यो जहाँ बिसाउँ।
भगवान कहाँ म जाउँ।


Bhagwan Kahan Ma Jau
Singer : Ani Choying Dolma

 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

[bhagawaana kahaa ma jaau tyo thaau khai kahaa chha 
mana yo jahaa bisaau, mana yo jahaa bisaau 2

verse

ho buddhimaana manchhe, maanchhe bichaarawaana 2
kina ho pparantu usamaa khuldaina maitri gyaana 
yo taapa meTna  timro chhayaa kaahaa ma ppaau 
mana yo jahaa bisaau mana yo jahaa bisaau 
bhagaaana kahaa ma jaau 

verse

kuna thaau shaanta bhannu, mana bhraanta haai mero 2
batti baline dekhchhu sansaara nai adheri 
kahile ma haai yo mana sambhaawale sajaau 
mana yo jahaa bisaau mana yo  jahaa bisaau 2

bhagawaana kahaa ma jaau tyo thaau khai  kaahaa chha 
mana yo jahaa bisaau mana yo jahaa  bisaau 
bhagawaana kaha ma  jaau