haawaa bani chhou timilaai/हावा बनी छोउ तिमीलाई by Yubraj Chaulagain

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हावा बनी छोउ तिमीलाई
झारी बनी भिजाउ
तिमी बस्एउ मुटु माझ्
मन कसरी बुजाउ हो हो
तिमी बस्एउ मुटु माझ्
मन कसरी बुजाउ

हे हे हे 
ला ला ला 

लुकु लुकु जस्तो लाग्छ
फर्फराउने केस्मा
हो । । ।
लुकु लुकु जस्तो लाग्छ
फर्फराउने केस्मा
चुमु चुमु जस्तो लाग्छ 
गुलाभी त्यो ओठ मा
गुलाभी त्यो ओठ मा

घाम बनी छौ तिम्लाई
जुन बनी लुकाउ
तिमी बसेउ मुटु माझ 
मन कसरी बुजाउ
हो हो
तिमी बसेउ मुटु माझ्
मन कसरी बुजाउ

गाजलु ति आखा भित्र
बास बस्न पाए
हो । ।
गाजलु ति आखा भित्र
बास बस्न पाए
सुखै सुख दिन्थे सधै
जन्म जन्म साथ दिए
जन्म जन्म साथ दिए
फुल बनी छौ तिम्लाई
छाती भित्र सजाउ
तिमी बस्एउ मुटु माज
मन कसरी बुजाउ हो हो
तिमी बस्एउ मुटु माज
मन कसरी बुजाउ

हे हे हे 
ला ला ला

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

haawaa bani chhou timilaai
jhari bani bhijaau
timi basyeu muTu maajh
man kasari bujaau ho ho
timi basyeu muTu maajh
man kasari bujaau

he he he 
laa laa laa 

luku luku jasto laagchha
farfaraaune kesmaa
ho...
luku luku jasto laagchha
farfaraaune kesmaa
chumu chumu jasto laagchha 
gulaabhi tyo oTh maa
gulaabhi tyo oTh maa

ghaam bani chhau timlaai
juna bani lukaau
timi baseu muTu maajh 
man kasari bujaau
ho ho
timi baseu muTu maajh
man kasari bujaau

gaajalu ti aakhaa bhitra
baasa basna paaye
ho..
gaajalu ti aakhaa bhitra
baasa basna paaye
sukhai sukha dinthe sadhai
janma janma saatha diye
janma janma saatha diye
ful bani chhau timlaai
chhaati bhitra sajaau
timi basyeu muTu maaja
man kasari bujaau ho ho
timi basyeu muTu maaja
man kasari bujaau

he he he 
laa laa laa