Maaya le yastari maaryo - माय ले यस्तरी मार्यो by Yam Baral

365 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

माय ले यस्तरी मार्यो
लौन नि भुतुक्कै पार्यो
यो सोझो गाउले को छोरोलाई
माय ले यस्तरी मार्यो
लौन नि भुतुक्कै पार्यो
यो सोझो गाउले को छोरोलाई
अबा चोट हरु ले पिरोल्दैन मलाई
गहिरो घाउ छातिमै छ
अबा चोट हरु ले पिरोल्दैन मलाई
गहिरो घाउ छातिमै छ
खोतल्ने बिथोल्ने नगर्नु मलाई
यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ
यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ
अबा चोट हरु ले पिरोल्दैन मलाई

verse

मेरो सानो संसार सृगार्ने
रहर हरु अपुरो भो
मेरो सानो संसार सृगार्ने
रहर हरु अपुरो भो
पिरती म देखी टाडा भयो
पिरती म देखी टाडा भयो
मेरो आगन उस्लाई बिरानो भो
मेरो आगन उस्लाई बिरानो भो
अबा चोट हरु ले पिरोल्दैन मलाई

verse 

मिलन हो माया कसैलाई
कसैलाई बिछोड पनि
मिलन हो माया कसैलाई
कसैलाई बिछोड पनि
छुट्नु छुटाउनु नियम यस्को
छुट्नु छुटाउनु नियम यस्को
सहनेलाई गार्हो गार्हो छ नि
सहनेलाई गार्हो गार्हो छ नि
अबा चोट हरु ले पिरोल्दैन मलाई
गहिरो घाउ छातिमै छ
खोतल्ने बिथोल्ने नगर्नु मलाई
यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ
यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


inro 

Maaya le yastari maaryo
Launa ni bhutukkai paaryo
Yo sojho gaaule ko chhorolai
Maaya le yastari maaryo
Launa ni bhutukkai paaryo
Yo sojho gaaule ko chhorolai
Aba choT haru le piroldaina malai
Gahiro ghaau chhaatimai chha
Aba choT haru le piroldaina malai
Gahiro ghaau chhaatimai chha
Khotalne bitholne nagarnu malai
Yasaimaa kasaiko pyaar aljheko chha
Yasaimaa kasaiko pyaar aljheko chha

verse 

Aba choT haru le piroldaina malai
Mero saano sansar srigaarne
Rahar haru apuro bho
Mero saano sansar srigaarne
Rahar haru apuro bho
Pirati ma dekhi TaaDaa bhayo
Pirati ma dekhi TaaDaa bhayo
Mero aagan uslai biraano bho
Mero aagan uslai biraano bho
Aba choT haru le piroldaina malai

verse 

Milan ho maya kasailai
Kasailai bichhoD pani
Milan ho maya kasailai
Kasailai bichhoD pani
ChhuTnu chhuTaaunu niyam yasko
ChhuTnu chhuTaaunu niyam yasko
Sahanelai gaarho gaarho chha ni
Sahanelai gaarho gaarho chha ni
Aba choT haru le piroldaina malai
Gahiro ghaau chhaatimai chha
Khotalne bitholne nagarnu malai
Yasaimaa kasaiko pyaar aljheko chha
Yasaimaa kasaiko pyaar aljheko chha