yo khullaa khullaa aasamaa/यो खुल्ला खुल्ला आसमा by Vivek Pd Pradhan

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

यो खुल्ला खुल्ला आसमा
लाली चडयो बिहानिमा
लुकी लुकी बाटो ढुकी ढुकि
लुकी लुकी बाटो ढुकी ढुकि
पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि
होहो पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि

भमरा बनेर उडुकी म
मन भित्र पसुकि
भमरा बनेर उडुकी म
मन भित्र पसुकि

किन मन ताप्छयो
कसरी बोलु
किन मन ताप्छयो
कसरी बोलु
मा उन्को अगि एहि
पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि
होहो पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि

यो खुल्ला खुल्ला आसमा
लाली चाडयो बिहानिमा
लुकी लुकी बाटो ढुकी ढुकि
लुकी लुकी बाटो ढुकी ढुकि
पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि
ल है पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि

तरङ्ग मन को भएर पक्छिय
धुन मिठो जिन्दगी को
तरङ्ग मन को भएर पक्छिय
धुन मिठो जिन्दगी को
आज नयाँअ नयाँअ हल्चल छ
पिरतिको
आज नयाँअ नयाँअ हल्चल छ
पिरतिको
आखा छली छली लाज अलि अलि 
पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि

हो खुल्ला खुल्ला आसमा
लाली चडयो बिहानिमा
लुकी लुकी बाटो ढुकी ढुकि
लुकी लुकी बाटो ढुकी ढुकि
पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि
हो हो पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि
लहै पछी पछी आउदेइ छे मेरो कोहि
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

yo khullaa khullaa aasamaa
laali chadyo bihaanimaa
luki luki baaTo Dhuki Dhuki
luki luki baaTo Dhuki Dhuki
pachi pachi aaudei chhe mero kohi
hoho pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi

bhamaraa banera uDuki ma
man bhitra pasuki
bhamaraa banera uDuki ma
man bhitra pasuki

kina man taapchhayo
kasari bolu
kina man taapchhayo
kasari bolu
ma unko agi yehi
pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi
hoho pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi

yo khullaa khullaa aasamaa
laali chadyo bihaanimaa
luki luki baaTo Dhuki Dhuki
luki luki baaTo Dhuki Dhuki
pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi
la hai pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi

tarangga man ko bhayera pakchhiya
dhun miTho jindagi ko
tarangga man ko bhayera pakchhiya
dhun miTho jindagi ko
aaja nayaa nayaa halchal chha
piratiko
aaja nayaa nayaa halchal chha
piratiko
aakhaa chhali chhali laaja ali ali 
pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi

ho khullaa khullaa aasamaa
laali chadyo bihaanimaa
luki luki baaTo Dhuki Dhuki
luki luki baaTo Dhuki Dhuki
pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi
ho ho pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi
lahai pachhi pachhi aaudei chhe mero kohi
laa laa laa laa laa laa laa laa laa laa laa
naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa