bhag bhag mu** aayo tero /भाग भाग मुँ** आयो तेरो by Viber Saimon

24 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

भाग भाग मुँ** आयो तेरो 
ठुलो दाइ
चेतावोनी हल्ला गर्ने 
सबै तोरिलाई

झुन्दाउछु रुखमा 
घाटइमा सब्को दोरी लाई
बन्द हुन्छ आज देखी 
तेरो ठुलो बोली भै


भाग भाग मुँ आयो तेरो 
ठुलो दाइ
चेतावोनी हल्ला गर्ने 
सबै तोरिलाई

झुन्दाउछु रुखमा 
घाटइमा सब्को दोरी लाई
बन्द हुन्छ आज देखी 
तेरो ठुलो बोली भै

देक्दै छु सियाल हरु
बन्न खोज्या बाग्
हिजो को चला आज
दिदै हिन्चन थुला धक्

खरानी हुन्चस तेरो 
सिर मा राखे मैले हात्
बिग्रेला थोप्दा भाई 
कातेला तेरो नाक्

एऐ । । दन्किदो आगो हु
सक्दिनस तैले निबाउन
अ्उल्य चिज हु
सक्दिना मलाई बिकाउन

सही र गलत्
पर्दैन मलाई सिकाउन
यो खेल को बासा हु
पर्दैन मलाई त चिताउन

चैदैन मलाई कुनै
बर्दी वा सासन
मा त जस्तो भेडाअ होईन
सुन्न को लागी भाषान

दुख मा मुँ हासन
झुतो सएमबिएन्द न गासन
मलाई न राम्रो भन्
तेरो दिमाक ले भियौछ ज सम्म

तर याद राक्
बाग कुकुर अगि जुक्दैन
रप्पेर हुदिनस 
मिक को अगि बुक्दैमा

जूत को गीत मा 
हल्का भ्यूस पुग्दैमा
मेरो सगल्तामा अब
बस मुँ थुक्दै त

 
 
 
भाग भाग मुँ आयो तेरो 
ठुलो दाइ
चेतावोनी हल्ला गर्ने 
सबै तोरिलाई

झुन्दाउछु रुखमा 
घाटइमा सब्को दोरी लाई
बन्द हुन्छ आज देखी 
तेरो ठुलो बोली भै


भाग भाग मुँ आयो तेरो 
ठुलो दाइ
चेतावोनी हल्ला गर्ने 
सबै तोरिलाई

झुन्दाउछु रुखमा 
घाटइमा सब्को दोरी लाई
बन्द हुन्छ आज देखी 
तेरो ठुलो बोली भै

य बिक्न लाई तिक्न लाई
हुनु पर्ने रैछ गाथ्
नत्र हुनु पर्ने चिना जाना
कसैको साथ 

अनी मात्र बन्छ बाथ्
चम्कियो राता रात्
मलाई एस्तो पारा देखै
गर्नु छैन मुँ गाथ आइ

सङ्गर्स जारी छ
एक्दिन सफलताअ वेतीनछ
को मा कती दम छ  
त्यो तेती बेला देखिछ

गाथ ले चलेका हेरु कति
चम्किन्छ
पोइसा ले बलेको आगो
एक्चिन मात्र दन्किन्छ

अनी हुन्चस काम न लाग्ने
खरानि
हुँदैन कोइनी तेरो मुँ
गीत सुन्ने मलामि

पाखे सब्ले भन्ला नि
आफ्नै ले न गन्लानि
चङ्ला गर्ने कुरा मा
मा त भन्दाअ हरामि

बुजी राक चिँन्ं मैले 
भन्या कुर
देखेको सपना हरु
हुँदैन कैले पुरा ऐइ

तेसैले पर्
आफैमा भर्
ना राक मन्मा दर्
मुँ सँगर्स गर्

आइ


भाग भाग मुँ आयो तेरो 
ठुलो दाइ
चेतावोनी हल्ला गर्ने 
सबै तोरिलाई

झुन्दाउछु रुखमा 
घाटइमा सब्को दोरी लाई
बन्द हुन्छ आज देखी 
तेरो ठुलो बोली भै


भाग भाग मुँ आयो तेरो 
ठुलो दाइ
चेतावोनी हल्ला गर्ने 
सबै तोरिलाई

झुन्दाउछु रुखमा 
घाटइमा सब्को दोरी लाई
बन्द हुन्छ आज देखी 
तेरो ठुलो बोली भाई 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bhag bhag mu** aayo tero 
thulo daai
chetaawoni hallaa garne 
sabai torilaai

jhundaauchhu rukhamaa 
ghatimaa sabko dori laai
banda hunchha aaja dekhi 
tero thulo boli bhai


bhag bhag mu** aayo tero 
thulo daai
chetaawoni hallaa garne 
sabai torilaai

jhundaauchhu rukhamaa 
ghatimaa sabko dori laai
banda hunchha aaja dekhi 
tero thulo boli bhai

dekdai chhu siyaal haru
banna khojyaa baag
hijo ko chalaa aaja
didai hinchan thulaa dhak

kharaani hunchas tero 
sir maa raakhe maile haat
bigrelaa thopdaa bhai 
kaatelaa tero naak

eai.. dankido aago hu
sakdinas taile nibaauna
amulya chij hu
sakdina malaai bikaauna

sahi ra galat
pardaina malaai sikaauna
yo khel ko baasaa hu
pardaina malaai ta chitaauna

chaidaina malaai kunai
bardi waa saasana
ma ta jasto bhedaa hoina
sunna ko laagi bhasana

dukha maa mu** haasana
jhuto sambanda na gaasana
malaai na ramro bhan
tero dimaak le bhiyauchha ja samma

tara yaad raak
baag kukur agi jukdaina
rapper hudinas 
mic ko agi bukdaimaa

joot ko geet maa 
halkaa views pugdaimaa
mero sagaltaamaa aba
bas mu** thukdai ta


bhag bhag mu** aayo tero 
thulo daai
chetaawoni hallaa garne 
sabai torilaai

jhundaauchhu rukhamaa 
ghatimaa sabko dori laai
banda hunchha aaja dekhi 
tero thulo boli bhai


bhag bhag mu** aayo tero 
thulo daai
chetaawoni hallaa garne 
sabai torilaai

jhundaauchhu rukhamaa 
ghatimaa sabko dori laai
banda hunchha aaja dekhi 
tero thulo boli bhai

ya bikna laai tikna laai
hunu parne raichha gaath
natra hunu parne chinaa jaanaa
kasaiko saath 

ani maatra banchha baath
chamkiyo raataa raat
malaai yesto paaraa dekhai
garnu chaina mu** gaath aai

sanggarsa jaari chha
ekdin safaltaa vetinchha
ko maa kati dam chha 
tyo teti belaa dekhichha

gaath le chalekaa heru kati
chamkinchha
poisaa le baleko aago
ekchin maatra dankinchha

ani hunchas kaam na laagne
kharaani
hudaina koini tero mu**
geet sunne malaami

paakhe sable bhanlaa ni
aafnai le na ganlaani
changlaa garne kuraa maa
ma ta bhandaa haraami

buji raak Chi**n* maile 
bhanyaa kura
dekheko sapanaa haru
hudaina kaile puraa aii

tesaile par
aafaimaa bhar
na raak manmaa dar
mu** sangarsa gar

aai


bhag bhag mu** aayo tero 
thulo daai
chetaawoni hallaa garne 
sabai torilaai

jhundaauchhu rukhamaa 
ghatimaa sabko dori laai
banda hunchha aaja dekhi 
tero thulo boli bhai


bhag bhag mu** aayo tero 
thulo daai
chetaawoni hallaa garne 
sabai torilaai

jhundaauchhu rukhamaa 
ghatimaa sabko dori laai
banda hunchha aaja dekhi 
tero thulo boli bhai