kaso gari/कसो गरि by Uphaar Gurung

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

कसो गरि
भनु म उन्लाई
मन्पराउछु
कसो गरि
भनु म उन्लाई
मन्पराउछु
नजिक पर्दा उन्को म
बोल्नलाई डरऔछु
मा उन्लाई मन्पराउछु
बोल्न लाई डरऔछु
हो उन्लाई मन्पराउछु
बोल्नलाई डरऔछु


उन्को रुप्को जादु चल्दा
रोकिन्छ धड्कन
न देख्दा एक्कै छिन
मान्दैन यो मन
उन्को रुप को जादु चल्दा
रोकिन्छ धर्कन
न देख्दा एक्कै छिना 
मान्दैन यो मन
आफैलाई उन्को यादमा
दिनरातै सताउछु
हो उन्लाई मन पराउछु
बोल्नलाई डरऔछु
हो उन्लाई मन पराउछु
बोल्नलाई डरऔछु

मलाई जस्तै उन्लाई पनि
भाछ कि छैन
हरायो निद मेरो
उनी सँग छ कि छैन
मलाई जस्तै उन्लाई पनि
भाछ कि छैन
हरायो निद मेरो
उनी सँग छ कि छैन
सोच्ने गर्छु आज गाएर
मन्को कुरा बाटऔछु
हो उन्लाई मन्पराउछु
बोल्नलाई डरऔछु
हो उन्लाई मन्पराउछु
बोल्नलाई डरऔछु
कसो गरी भनु म उन्लाई
मन पराउछु
नजिक पर्दा उन्को म
बोल्नलाई डरऔछु
हो उन्लाई मन पराउछु
बोल्नलाई डरऔछु
हो उन्लाई मन पराउछु
बोल्नलाई डरऔछु

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

kaso gari
bhanu ma unlaai
manparaauchhu
kaso gari
bhanu ma unlaai
manparaauchhu
najik pardaa unko ma
bolnalaai daraauchhu
ma unlaai manparaauchhu
bolna laai daraauchhu
ho unlaai manparaauchhu
bolnalaai daraauchhu


unko rupko jaadu chaldaa
rokinchha dhaDkana
na dekhdaa ekkai chhina
maandaina yo mana
unko rup ko jaadu chaldaa
rokinchha dharkana
na dekhdaa ekkai chhina 
maandaina yo mana
aafailaai unko yaadamaa
dinaraatai sataauchhu
ho unlaai man paraauchhu
bolnalaai daraauchhu
ho unlaai man paraauchhu
bolnalaai daraauchhu

malaai jastai unlaai pani
bhaachha ki chhaina
haraayo nid mero
uni sanga chha ki chaina
malaai jastai unlaai pani
bhaachha ki chhaina
haraayo nid mero
uni sanga chha ki chaina
sochne garchhu aaja gaayera
manko kuraa bataauchhu
ho unlaai manparaauchhu
bolnalaai daraauchhu
ho unlaai manparaauchhu
bolnalaai daraauchhu
kaso gari bhanu ma unlaai
man paraauchhu
najik pardaa unko ma
bolnalaai daraauchhu
ho unlaai man paraauchhu
bolnalaai daraauchhu
ho unlaai man paraauchhu
bolnalaai daraauchhu

Related Songs