Sunya Chhan by Tyaalent-4

790 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

G.....Bm...Am.......G

Sunya Chhan Yo Sansar

G.....Bm...Am.......G

Sunya Chhan Yo Sansar

Am....Cm D..........G

Maya Kaahi Bhetidaina

Am....Cm D..........G

Maya Kaahi Bhetidaina

G..Bm...Am...G

Rojeko Tyo Man

G..Bm...Am...G

Rojeko Tyo Man

Am....Em D...........G

Gaaro Hunchha Paaidaina

Am....Em D...........G

Gaaro Hunchha Paaidaina


Verse:1

G..............................

Pachyauna Thalchan Yi Pailaharu

C..........................G.....

Khoji Hidchha Timrai Ti Sathharu

G..............................

Pachyauna Thalchan Yi Pailaharu

C..........................G....

Khoji Hidchha Timrai Ti Sathharu

G...........................

Aatina Thalchan Yi Aakhaharu

C...........................G......

Khoji Hidchha Timrai Ti Chhaayaharu

Am.......Em..........G

Chhaaya Tara Bhetidaina

Am.......Em..........G

Chhaaya Tara Bhetidaina


Verse:2

G.........D...Am....G

Sunya Chhan Yo Sansar

G.........D...Am....G

Sunya Chhan Yo Sansar

Am..Em..D..G

La La La La

Am..Em..D..G

La La La La

Am...Em......D.......G

Gaaro Hunchha Paidaina


© hamrochords.com

Related Songs