chaaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa / चाए जती माया कस्ले पाउछ र या by Symfamous

20 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

चाए जती माया कस्ले पाउछ र या
आफ्नो अस्ली रुप कस्ले देखाउ छ र या
जिवोन को सयी अर्थ कस्ले भेताउछ र या
चए जती माया कस्ले पाउछ र या
चए जती माया कस्ले पाउछ र य्य
आफ्नो अस्ली रुप कस्ले देखाउ छ र या
जिवोन को सयी अर्थ कस्ले भेताउछ र या

चुप चुप चुप यहाँअ चुत मात्र बिक्छ
लुत लुत लुत य जे गर्दा नि मिल्छ
हुल हुल हुल य हुल दाङगा मै जिवोन बित्छ
सुन सुन सुन मेरो कुरा एक्दम थिक्क छ

चक्क मा मेरो आगो 
मन्मा मेरो एएक छ
दिमाक मेरो खत्र एस्ले सबै कुरा तिप्छ
हार धेरै खाए बाकी अबो जित छ
कोही सँग डरउदिना म सँग आफ्नो सिप छ 
किन होला य चतक मात्र बिक्छ
सबै भन्छ कोही छैन गुरु य सिक्न
तिखो मेरो सब्धा माथी ह्य्पे दाई को बेअत छ
तेसैले सबै भन्दाइ छ यो गीत हीत छ
तलाई के था मेरो बारे केबल देक्ने जीत्
मैले सयौ चोती हारे
तै रिस मा भागउवन्लाई कती चोती सरापे
फेरी तै भागउवान को नाम लि अगाडी बद्न थाले
थछैन म का पुग्छु को हुन्छ मेरो साथ मा
केहि रुपैयाँअ को लागी बेच्दिना म मेरो आत्मा
गाह्रो छ या चुताउन अस्ली हो कि नक्ली 

घिदा र गमन्दी मात्र देक्छु चौथर्फिइ आअ


चए जती माया कस्ले पाउछ र या
आफ्नो अस्ली रुप कस्ले देखाउ छ र या
जिवोन को सयी अर्थ कस्ले भेताउछ र या
चए जती माया कस्ले पाउछ र या
चए जती माया कस्ले पाउछ र य्य
आफ्नो अस्ली रुप कस्ले देखाउ छ र या
जिवोन को सयी अर्थ कस्ले भेताउछ र या


खाली जुत जुत जुत कस्ले बोली दिने सते 
पुइत्स गाजिसेस ओफ योउर्स त्रुथ्
अबो किन पछी हत्ने
गाह्रो पर्दा कोनै छ 
हाथ दिने हामि
सोजो कलाकार लाई डुंगा 
बाङो नेताअलाई चै नमस्ते
व्हाट इस थे फुक्किङ थिस्
किन प्रचार हुन्छ गलत चिएज्
किन बिकास को काम आनिस्चित्
किन भेत्भब छ गरीब बिच्
निर्मला पन्तअ मात्र होईन
नेपाल आमा पनि बलत कृथ 

नियाय पौने छैन एस्तै छ 
या को जनारीथ्

चए जती माया कस्ले पाउछ र या
सहयोग को हात कस्ले बदाउछ र या
न काब खोली अस्ली रुप कस्ले देखाउछ र या
परिवर्तन को गीत कस्ले गाउ छ र या

मलाई हिमत न हार भने दाइ पनि बिते
बाच्न सिकाउछु भने गुरु जि पनि जुन्दे
आफ्नो जिवोन को सत्य पोक्छु भनेए कलम तिपे
कालीयोग मा सत्य बोल्दा कोनै छ र सुने


चए जती माया कस्ले पाउछ र या
आफ्नो अस्ली रुप कस्ले देखाउ छ र या
जिवोन को सयी अर्थ कस्ले भेताउछ र या
चए जती माया कस्ले पाउछ र या
चए जती माया कस्ले पाउछ र य्य
आफ्नो अस्ली रुप कस्ले देखाउ छ र या
जिवोन को सयी अर्थ कस्ले भेताउछ र या
चए जती माया कस्ले पाउछ र य्य


बोल्ने को पिथो बिक्छ सोजो को चामल बिक्दैन
तर पिथो लाई चामल भनेए बेच्न नि मिल्दैन
गफ गफ गफ य सबै जाना गफादी 

फैदा फैदा फैदा मै चल्ने गर्छ यो सताब्दि
बाउआमा बित्दा सन छोराअ छोरी चै बिदेश्

पोइसा ले माया र सिनए को रिन कसरी तिर्चस्
नेताअ लाई या बाल छैन जनताअ लाई कै थ छैन 
बछ बुदो भैसको मिलन चै आजै आ छैन
लोक पुग्दा पुग्दै गरे या लोद्सेत्तीनग्
ना हुने कुरा छैन या मान्छे लाई नोत बेचि
नेताअ ले जनताअ चिन्दैन चुनाब मा वोत देचि
सबै कुरा इम्पोतेद केहि छैन य सोदेसि
मन भित्र छ रिस मान्छे भन्दाअ महङ्गो चिज बिज्
भवोनाको बिक्री सबै जान चिन्तित 
जे देखो तै किन्दिम्
फैदा को लागी मिल्दिम्
छैन य केहि अवसर्
बिदेश तिरा नै हिन्दिम
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


chaaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa
aafno asli rup kasle dekhau chha ra yaa
jiwon ko sayi artha kasle bhetaauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yya
aafno asli rup kasle dekhau chha ra yaa
jiwon ko sayi artha kasle bhetaauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yya

chup chup chup yahaa chut maatra bikchha
lut lut lut ya je gardaa ni milchha
hul hul hul ya hul danggaa mai jiwon bitchha
sun sun sun mero kura ekdam thick chha

chack maa mero aago 
manmaa mero eek chha
dimaak mero khatra yesle sabai kura tipchha
haar dherai khaye baaki abo jit chha
kohi sanga daraudina ma sanga afno sip chha 
kina holaa ya chatak maatra bikchha
sabai bhanchha kohi chaina guru ya sikna
tikho mero sabdha maathi hype dai ko beat chha
tesaile sabai bhandai chha yo geet heet chha
talaai ke thaa mero baare kebal dekne jeet
maile sayau choti haare
tai ris maa bhaguwanlaai kati choti saraape
feri tai bhaguwaan ko naam li agaadi badna thaale
thachaina ma kaa pugchhu ko hunchha mero saatha maa
kehi rupiyaa ko laagi bechdina ma mero aatmaa
gaaro chha yaa chutaauna asli ho ki naklee
ghidaa ra gamandi maatra dekchhu chautharfii aaa


chaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa
aafno asli rup kasle dekhau chha ra yaa
jiwon ko sayi artha kasle bhetaauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yya
aafno asli rup kasle dekhau chha ra yaa
jiwon ko sayi artha kasle bhetaauchha ra yaa


khali jut jut jut kasle boli dine sate 
puits gaajises of yours truth
abo kina pachi hatne
gaaro pardaa konai chha 
haath dine haami
sojo kalaakaar laai dunga 
baango netaalaai chai namaste
what is the fucking this
kina prachar hunchha galat chiej
kina bikaas ko kaam aanischit
kina bhetbhab chha garib bich
nirmalaa panta maatra hoina
nepal aamaa pani balat crith
niyaaya paune chaina yestai chha 
yaa ko janarith

chaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa
sahayog ko haat kasle badaauchha ra yaa
na kaab kholi asli rup kasle dekhauchha ra yaa
pariwartan ko geet kasle gaau chha ra yaa

malaai himat na haar bhane daai pani bite
baachna sikaauchhu bhane guru ji pani junde
aafno jiwon ko satya pokchhu bhani kalam tipe
kaliyog maa satya boldaa konai chha ra sune


chaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa
aafno asli rup kasle dekhau chha ra yaa
jiwon ko sayi artha kasle bhetaauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yya
aafno asli rup kasle dekhau chha ra yaa
jiwon ko sayi artha kasle bhetaauchha ra yaa
chaye jati maayaa kasle paauchha ra yya


bolne ko pitho bikchha sojo ko chamal bikdaina
tara pitho laai chamal bhani bechna ni mildaina
guff guff guff ya sabai jaanaa gafaadi
faidaa faidaa faidaa mai chalne garchha yo sataabdi
baauaamaa bitdaa san choraa chori chai bidesh

poisaa le maayaa ra sinaye ko rin kasari tirchas
netaa laai yaa baal chaina jantaa laai kai tha chaina 
bacha budo bhaisako milan chai aajai aa chaina
lok pugdaa pugdai gare yaa lodsetting
na hune kuraa chaina yaa maanchhe laai not bechi
netaa le jantaa chindaina chunaab maa vot dechi
sabai kura impoted kehi chaina ya sodesi
man bhitra chha ris maanchhe bhandaa mahanggo chij bij
bhawonaako bicri sabai jaana chintit 
je dekho tai kindim
faidaa ko laagi mildim
chaina ya kehi awasar
bidesh tira nai hindim