maayaa garchhu timilaai/माया गर्छु तिमीलाई by Swaroop Raj Acharya

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

माया गर्छु तिमीलाई
जु नि जु नि भन्ने पनि
सुवार्थी बनी हिडी गएउ 
मन्मा जुवाला सल्काइ अनि
माया गर्छु तिमीलाई
माया गर्छु तिमीलाई

माया गर्छु तिमीलाई
दन्क्यो आगो बिछोड को
छैन कोही निबाइ दिने
घिउ थापी बाल्छन दिवो

हो । । ।

माया गर्छु तिमीलाई
दन्क्यो आगो बिछोड को
छैन कोही निबाइ दिने
घिउ थापी बाल्छन दिवो

माया गर्ने टाडा हुँदा
बोल्छ मुटु भ्त भ्त याहा
माया को बाद फुटी दिदा
जल्छ मुटु पल पल याहा
माया गर्छु तिमीलाई
माया गर्छु तिमीलाई

छैनन याहा सितल दिने
छैन कोही सान्त पार्ने
आफ्नो भन्ने मुटु पनि
टुक्र टुक्र हुँदै झार्ने

हो । ।

छैनन याहा सितल दिने
छैन कोही सान्त पार्ने
आफ्नो भन्ने मुटु पनि
टुक्र टुक्र हुँदै झार्ने

माया गर्ने टाडा हुँदा
पोल्छ मुटु भ्त्भ्त याहा
माया को बाड फुटी दिदा
जल्छ मुटु पल पल याहा

माया गर्छु तिमीलाई
माया गर्छु तिमीलाई
माया गर्छु तिमीलाई
जु नि जु नि भन्ने पनि
सुवार्थी बनी हिडी गएउ
मन्मा जुवाला सल्काइ अनि
माया गर्छु तिमीलाई
माया गर्छु तिमीलाई

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

maayaa garchhu timilaai
ju ni ju ni bhanne pani
suwaarthi bani hiDi gayeu 
manmaa juwaalaa salkaai ani
maayaa garchhu timilaai
maayaa garchhu timilaai

maayaa garchhu timilaai
dankyo aago bichhoD ko
chaina kohi nibaai dine
ghiu thaapi baalchhan diwo

ho...

maayaa garchhu timilaai
dankyo aago bichhoD ko
chaina kohi nibaai dine
ghiu thaapi baalchhan diwo

maayaa garne TaaDaa huda
bolchha muTu bht bht yaahaa
maayaa ko baad fuTi didaa
jalchha muTu pal pal yaahaa
maayaa garchhu timilaai
maayaa garchhu timilaai

chhainan yaahaa sital dine
chhaina kohi saanta paarne
aafno bhanne muTu pani
Tukra Tukra hudai jharne

ho..

chhainan yaahaa sital dine
chhaina kohi saanta paarne
aafno bhanne muTu pani
Tukra Tukra hudai jharne

maayaa garne TaaDaa huda
polchha muTu bhtbht yaahaa
maayaa ko baaD fuTi didaa
jalchha muTu pal pal yaahaa

maayaa garchhu timilaai
maayaa garchhu timilaai
maayaa garchhu timilaai
ju ni ju ni bhanne pani
suwaarthi bani hiDI gayeu
manmaa juwaalaa salkaai ani
maayaa garchhu timilaai
maayaa garchhu timilaai