Dherai Maya Dida Raichan by Swaroop Raj Acharya

5,687 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

 G......Em...D7......G........Em.......G....Am

Dherai Maya Dida Rai'chan Mutu Jodera Janeharu

 G.....Am.....G......Fm D......Bm......Em....G

Yadma Dubi Bachda Rai'chan,Mutu Jodera Basneharu

 G.....Am.....G......Fm D......Bm......Em....G

Yadma Dubi Bachda Rai'chan,Mutu Jodera Basneharu

G.......Em ...D7....G...G...Am....G...Am

Lagne Haina Thakai Nai Piratilai Kurne Haru

G........Am...G....Em.....D.....Bm....Em.......G

Parkhaimai Marda Raichan,Sachho Maya Garneharu

G........Am...G....Em.....D.....Bm....Em.......G

Parkhaimai Marda Raichan,Sachho Maya Garneharu


Verse 1:

 G.......Em.....G.....Em....G.....Em.....G

Chaadi Gayu,Kina Timi Duniyama Aklai Malai

G....Em.....G.....Em...G....Em.......G
Aakhaharu Rohidinchan Manle Samgera Timilai

G........................D...........Em......G

Thaha Thiyo Timi Bina,Bachne Aadhar Chaina Aaru

G........Am....G....Em D.....Bm...Em.....G

Timro Biyogma Jalirahe,Yatikaima Marchu Baru

G........Am....G....Em D.....Bm...Em.....G

Timro Biyog Ma Jalirahe,Yatikaima Marchu Baru


Verse:2

  G.....Em G.....Em...G....Em........G

Daiba Pani Vo Baiguni,Paridiyo Hamro Bichod

  G......Em...G..Em...G ...Em..........G

Sangai Pani Jana Dena,Kebal Diyo Mutuma Chot

  G...................D.........Em...G

Pal-Pal Samghanama,Aauchu Timi Ma K Gaaru

  G......Am..G......Em....D.....Bm..Em....G

Saghama Diyo Bali Kurchu,Nivera Jada Sangai Maru

  G......Am..G......Em....D.....Bm..Em....G

Saghama Diyo Bali Kurchu,Nivera Jada Sangai Maru


© hamrochords.com