Kada Ta Bijyo by Swaroop Raj Acharya

1,266 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : F

 Download PDF

Intro:-|F|Bb|C|F|C7F|F|Dm|Bb|C|Dm|F |

Song:-|FGm|F|GmF|FGm|F|GmC7|
|F|DmGm|F|Dm|%|
|DmGm|F|DmGm|F|FGm|F|GmF|

Kada ta bijyo bijyo bis ta navarana
Kada ta bijyo bijyo bis ta navarana
Ghau ta lagyo lagyo noon ta nacharana
Maya ta maryo maryo
Maya ta maryo maryo
Bho aba halla nagarna
Bho aba halla nagarna
Kada ta bijyo bijyo bis ta navarana

Inter:-|F|%|F|Dm|F|DmGm|GF|DmF|
1st time

Verse:-||: GF | DmF| FG :||Am|DmF|Dm|%|Dm|%|
|DmGm|DmF|DmF|FGm|F|GmC7|Dm|%|
|DmGm|F|DmGm|F|

Song:- |E|%|E|%|E|C#m|E|C#m|
||:E| %|E|%:||

Timro ta jindagi ma jata pani bato
Timro ta jindagi ma jata pani bato
Sir ma beri phooli dela
Chameli ko sato
Duniya le dekhda kheri timi kati jati
Kale dekcha tira chalae yae chhathi mathi
Pahada ta khasyo khasyo
Badi ta nakholana
Maya ta maryo maryo
Maya ta maryo maryo
Bho aba halla nagarna
Bho aba halla nagarna

Inter:-|F|%|F|Dm|F|DmGm|GF|DmF|
1st time

Verse:-||: GF | DmF| FG :||Am|DmF|Dm|%|Dm|%|
|DmGm|DmF|DmF|FGm|F|GmC7|Dm|%|
|DmGm|F|DmGm|F|

Song:- |E|%|E|%|E|C#m|E|C#m|
||:E| %|E|%:||

Nirmohi kae sansara chha
Maya kaha chhara.....
Nirmohi kae sansara chha
Maya kaha chhara.....
Dhuwa mato dhisko pani chuthyo kyare para
bosa jati malae chhadhi nirdoshi bannu
Duniya ko najar vari hasi hasi jeunu
Aasu ta jharyo jharyo mutu ta mutu ta nachodhana
Ghau ta lagyo lagyo noon ta nacharana
Maya ta maryo maryo
Maya ta maryo maryo
Bho aba halla nagarna
Bho aba halla nagarna
Kada ta bijyo bijyo bis ta navarana