Jasale Timilai Jyanai Diyo by Swaroop Raj Acharya

774 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Jasale Timilai Jyanai Diyo
Usakai Kura Timilai Tito Bho
Ankhi Garne Duniyako Jali Kura
Timilai Mitho Bho
Ankhi Garne Duniyako Jali Kura
Timilai Mitho Bho

Verse:1

Duniyalai Sodhi Hidyau Mero Barema
Sacho Maya Garda Pani Aja Hare Ma
Satya Tito Hudo Raichha Malai Hekka Bho
Duniyalai Sodhne Khojne Timro Thekka Bho
Jasale Timilai Jyanai Diyo
Usakai Kura Timilai Tito Bho
Ankhi Garne Duniyako Jali Kura
Timilai Mitho Bho

Verse:2

Samundrama Siyo Khase Bhetiyela Baru
Bhetne Chhainau Timle Mera Kunai Galtiharu
Aphanai Maanlai Thaha Chha
Sodhi Hera Baru
Hamro Bhalo Chitaune Chhainan Manchheharu
Jasale Timilai Jyanai Diyo
Usakai Kura Timilai Tito Bho
Ankhi Garne Duniyako Jali Kura
Timilai Mitho Bho

© hamrochords.com