haamro chokho maayaa pirati/हाम्रो चोखो माया पिरति by Suresh Rai

2 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हाम्रो चोखो माया पिरति
चुत्ने छैन कहिले
हाम्रो चोखो माया पिरति
चुत्ने छैन कहिले
सँगइ जिउने आस हरु टुट्ने छैन कहिले
टुट्ने छैन कहिले
हाम्रो चोखो माया पिरति
चुत्ने छैन कहिले

अङ्गालो मा हुँदा हामि
डाहा गर्छ भमराले
जिकाउछ सँगइ हुँदा
खोला नाला छाहा राले
हो
अङ्गालो मा हुँदा हामि
डाहा गर्छ भमराले
जिकाउछ सँगइ हुँदा
खोला नाला छाहा राले
कोइ आएर हाम्रो खुशी लुने छैन
कहिले 
सँगइ जिउने आसा हरु टुट्ने छैन
कैले टुट्ने छैन कहिले
हाम्रो चोखो माया पिरती छुत्ने 
छैन कहिले

डाहा गाह्रोस दुनियाले
कुनै फरक पर्ने छैन
मैले तिमीलाई गर्ने माया
हुने कोही हुने छैन
हो 
डाहा गाह्रोस दुनियाले
कुनै फरक पर्ने छैन
मैले तिमीलाई गर्ने माया
हुने कोही हुने छैन
त्यो आखा मा थोपा आसु
टुट्ने छैन कहिले
हाम्रो चोखो माया पिरती 
चुट्ने छैन कहिले
चुट्ने छैन कहिले
हाम्रो चोखो माया पिरति
चुट्ने छैन कहिले
हाम्रो चोखो माया पिरती 
चुट्ने छैन कहिले
सँग जिउने आसा हरु
टुट्ने छैन कहिले
टुट्ने छैन कहिले
हाम्रो चोखो माया पिरती 
चुट्ने छैन कहिले

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

haamro chokho maayaa pirati
chutne chaina kahile
haamro chokho maayaa pirati
chutne chaina kahile
sangai jiune aasa haru TuTne chaina kahile
TuTne chaina kahile
haamro chokho maayaa pirati
chutne chaina kahile

anggaalo maa huda haami
Daahaa garchha bhamaraale
jikaauchha sangai huda
kholaa naalaa chhaahaa raale
ho
anggaalo maa huda haami
Daahaa garchha bhamaraale
jikaauchha sangai huda
kholaa naalaa chhaahaa raale
koi aayera haamro khusi lune chaina
kahile 
sangai jiune aasaa haru TuTne chaina
kaile TuTne chaina kahile
haamro chokho maayaa pirati chhutne 
chaina kahile

Daahaa garos duniyaale
kunai farak parne chaina
maile timilaai garne maayaa
hune kohi hune chaina
ho 
Daahaa garos duniyaale
kunai farak parne chaina
maile timilaai garne maayaa
hune kohi hune chaina
tyo aakhaa maa thopaa aasu
TuTne chaina kahile
haamro chokho maayaa pirati 
chuTne chaina kahile
chuTne chaina kahile
haamro chokho maayaa pirati
chuTne chaina kahile
haamro chokho maayaa pirati 
chuTne chaina kahile
sanga jiune aasaa haru
TuTne chaina kahile
TuTne chaina kahile
haamro chokho maayaa pirati 
chuTne chaina kahile