jataa heryo hingsai hingsaa/ जता हेर्यो हिङ्सै हिङ्सा by Sudeep Kumar Thakali

2 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

जता हेर्यो हिङ्सै हिङ्सा
कोला हल र झै झगडा
जता हेर्यो हिङ्सै हिङ्सा
कोला हल र झै झगडा
मिली जुली बस्नु है आज
यो नौलो सिस्टी मा
मिली जुली बस्नु है आज
यो नौलो सिस्टी मा
तेसैले म भन्देइ छु
सोर) मा सोर गन्नु है
ॐ शान्ती ॐ
ॐ शान्ती ॐ

उइले थियो सत्य युग
ऐले को यो कालीयुग
उइले थियो सत्य युग
ऐले को यो कालीयुग
मानिसको भिद्मा आज
आफै लाई नै चिन्न
मानिसको भिद्मा आज
आफै लाई नै चिन्न गाह्रो
एसैले म भन्दाइ छु
सोर मा सोर गन्नु है
ॐ शान्ती ॐ
ॐ शान्ती ॐ
ॐ शान्ती ॐ । । । ।

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

jataa heryo hingsai hingsaa
kolaa hal ra jhai jhagada
jataa heryo hingsai hingsaa
kolaa hal ra jhai jhagada
mili juli basnu hai aaja
yo naulo sisTi maa
mili juli basnu hai aaja
yo naulo sisTi maa
tesaile ma bhandei chhu
sora maa sora gannu hai
om shaanti om
om shaanti om

uile thiyo satya yuga
aile ko yo kaliyuga
uile thiyo satya yuga
aile ko yo kaliyuga
maanisako bhidmaa aaja
aafai laai nai chinna
maanisako bhidmaa aaja
aafai laai nai chinna gaaro
yesaile ma bhandai chhu
sora maa sor gannu hai
om shaanti om
om shaanti om
om shaanti om....