maayaalu maayaalu maayaalu maayaalu/मायालु मायालु मायालु मायालु by Subash Timalsina

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मायालु मायालु मायालु मायालु
बसन बस मायालौ
पिरतिको कुरा गरौ
जिन्दगी मरी लानु के छर है 
जिन्दगी मरी लाउनु के छर
बसन बसन मायालु मायालु
पिरती को कुरा गरौ
जिन्दगी मरी लानु के छर होइ
जिन्दगी मरी लानु के छर
ढाका टोपी मेरो सिरैमा हेर
चौबन्दी तिम्रो फुल्बुटे अनि चोलि
ढाका टोपी मेरो सिरैमा हेर
चौबन्दी तिम्रो फुल्बुटे अनि चोलि
दुइ दिने जिवन  के छ र कान्छि
सँग सँगइ तरउला माया को खोलि
दुइ दिने जिवन के छ र कान्छि
सँग सँगइ तरउला माया को खोली 

झुटो माया तिम्रो केथाहा मलाई
रोइ हिडी मनाउने होकि
झुटो माया तिम्रो केथाहा मलाई
रोइ हिडी मनाउने होकि
पिरतिको सैनो डर्लाग्छ कान्छा
छोडी होरी जाने पो होकि
पिरतिको सैनो डर्लाग्छ कान्छा
छोडी होरी जाने पो होकि
बस्दिन बस्दिन मायालु मायालु
पिरती को कुरा न गरौ
फकाउने कुरै नगर 
है फकाउने कुरै न गर

दुनिया लाई छोडि
देवी देउता भाकि
तिमीलाई आफ्नो बनाए
दुनिया लाई छोडि
देवी देउता भाकि
तिमीलाई आफ्नो बनाए
मोहनी रुपै रैछ नि कान्छि
आफै लाई रोजी बनाए
मोहनी रुपै रैछ नि कान्छि
आफै लाई रोजी बनाए
बसन बसा मायालु मायालु
पिरती को कुरा गरौ
जिन्दगी मरी लानु के छर है
जिन्दगी मरी लानु के छर

मायालु मायालु

जिवन मेरो भनु नै तिमी
छोडेर जान्छेउ कि साथ
जिवन मेरो भनु नै तिमी
छोडेर जान्छेउ कि साथ
हुँदैन कान्छा तिम्रो मेरो मेल्
जसरि दिन र रात
बस्दिन बस्दिन मायालु मायालु
पिरतिको कुरा नगरौ
फकाउने कुरै नगर है
फकाउने कुरै नगर
जिन्दगी मरी लानु के छर है
जिन्दगी मरी लानु के छर
फकाउने कुरै नगर है
फकाउने कुरै नगर है
फकाउने कुरै नगर

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

maayaalu maayaalu maayaalu maayaalu
basana basa maayaalau
piratiko kuraa garau
jindagi mari laanu ke chhara hai 
jindagi mari laaunu ke chhara
basana basana maayaalu maayaalu
pirati ko kuraa garau
jindagi mari laanu ke chhara hoi
jindagi mari laanu ke chhara
Dhaakaa Topi mero siraimaa hera
chaubandi timro fulbuTe ani choli
Dhaakaa Topi mero siraimaa hera
chaubandi timro fulbuTe ani choli
dui dine jiwan  ke chha ra kaanchhi
sanga sangai taraulaa maayaa ko kholi
dui dine jiwan ke chha ra kaanchhi
sanga sangai taraulaa maayaa ko kholi 

jhuTo maayaa timro kethaahaa malaai
roi hiDi manaaune hoki
jhuTo maayaa timro kethaahaa malaai
roi hiDi manaaune hoki
piratiko saino Darlaagchha kaanchhaa
chhoDi hori jaane po hoki
piratiko saino Darlaagchha kaanchhaa
chhoDi hori jaane po hoki
basdina basdina maayaalu maayaalu
pirati ko kuraa na garau
fakaaune kurai nagara 
hai fakaaune kurai na gara

duniyaa laai chhoDi
devi deutaa bhaaki
timilaai aafno banaaye
duniyaa laai chhoDi
devi deutaa bhaaki
timilaai aafno banaaye
mohani rupai raichha ni kaanchhi
aafai laai roji banaaye
mohani rupai raichha ni kaanchhi
aafai laai roji banaaye
basana basa maayaalu maayaalu
pirati ko kuraa garau
jindagi mari laanu ke chhara hai
jindagi mari laanu ke chhara

maayaalu maayaalu

jiwana mero bhanu nai timi
chhoDera jaanchheu ki saatha
jiwana mero bhanu nai timi
chhoDera jaanchheu ki saatha
hudaina kaanchhaa timro mero mel
jasari dina ra raata
hudaina kaanchhaa timro mero mel
jasari dina ra raata
basdina basdina maayaalu maayaalu
piratiko kuraa nagarau
fakaaune kurai nagara hai
fakaaune kurai nagara
jindagi mari laanu ke chhara hai
jindagi mari laanu ke chhara
fakaaune kurai nagara hai
fakaaune kurai nagara hai
fakaaune kurai nagara