pailo haamro bheT huda/पैलो हाम्रो भेट हुँदा by Sonam Tshering

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

पैलो हाम्रो भेट हुँदा
झन्डै लडेम
दोस्रो हाम्रो मिलनमा
चिप्ली गए म
ए हजुर
ए हजुर
ए हजुर
ए हजुर
तिम्रो मिठो हासो डेखि
पग्ली गए म
तिम्रो तिखो नजरमा
डुबी गए म
ए हजुर दुबी गए म
ए हजुर
ए हजुर
ए हजुर
सबै जाना तिम्रो पछि
तिम्रो अगि म
साथ कैले छोड्ने छैन 
तिम्रो कसम
ए हजुरा 
ए हजुर
ए हजुर
ए हजुर

भन कती माया गर्छौ
मेरो हजुर
सजाइ दिन्छु सिन्द्रु पोते
सुन्को गजुर ए हजुर
ए हजुर
ए हजुर
ए हजुर

ला ला ला 
ला ला ला

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

pailo haamro bheT huda
jhanDai laDema
dosro haamro milanamaa
chipli gaye ma
e hajura
e hajura
e hajura
e hajura
timro miTho haaso Dekhi
pagli gaye ma
timro tikho najaramaa
Dubi gaye ma
e hajur dubi gaye ma
e hajura
e hajura
e hajura
sabai jaanaa timro pachhi
timro agi ma
saatha kaile chhoDne chhaina 
timro kasama
e hajura 
e hajura
e hajura
e hajura

bhana kati maayaa garchhau
mero hajura
sajaai dinchhu sindru pote
sunko gajura e hajura
e hajura
e hajura
e hajura

laa laa laa 
laa laa laa