timro sam banda/तिम्रो सम बन्द by Snilu Shah

4 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिम्रो सम बन्द
मेरो सपना
न टुट्ने भए जिवन्मा
साएत कुनै पिडा
हुँदैन होला

माया गर्छु देखाउने छैन
पिडा हुन्छ तिमीलाई सताउदिन
बिलिन भयो त्यो झुटो माया
बिलाएती सम बन्द र सपना
मिठो
मुस्कान मा आसु न झरे
कस्तो मन दुख्थो होला याहा
 
आधा सप्ना थियो तिम्रो
आधा सप्ना थियो मेरो
आधा सप्ना थियो हाम्रो
टुट्यो
तिम्रो सम बन्द मेरो सपना
न कुट्ने भए जिवन मा
साएद कुनै पिडा
हुँदैन होला

माया गर्छु देखाउन छैन
पिडा हुन्छ तिमीलाई
सताउदिन
बिलिन भयो त्यो झुटो माया
बिलाए ति सम बन्द र सपना

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timro sam banda
mero sapanaa
na TuTne bhaye jiwanmaa
saayet kunai piDaa
hudaina holaa

maayaa garchhu dekhaaune chhaina
piDaa hunchha timilaai sataaudina
bilin bhayo tyo jhuTo maayaa
bilaayeti sam banda ra sapanaa
mitho
muskaan maa aasu na jhare
kasto man dukhtho holaa yaahaa
 
aadhaa sapnaa thiyo timro
aadhaa sapnaa thiyo mero
aadhaa sapnaa thiyo haamro
TuTyo
timro sam banda mero sapanaa
na kuTne bhaye jiwan maa
saayed kunai piDaa
hudaina holaa

maayaa garchhu dekhaauna chaina
piDaa hunchha timilaai
sataaudina 
bilin bhayo tyo jhuTo maayaa
bilaaye ti sam banda ra sapanaa