hallaa chalchha chalna deu/हल्ला चल्छ चल्न देउ by Shubharaj Jee

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हल्ला चल्छ चल्न देउ
दुनिया जल्छ जल्न देहु
हल्ला चल्छ चल्न देउ
दुनिया जल्छ जल्न देहु
जिन्दगी दुही दिन्को हो
लौ साथी मजा लेउ
जिन्दगी दुही दिन्को हो
लौ साथी मजा लेउ

सबै जाना भन्छन जिन्दगी 
दुइ दिन्को नासो
सबै खोज्छन लाउन र गाउन हे लासो
यो मन्को कुरा जुन सदै भरी खेल्छ

चोरी चोरी खाको मिठो
गाहिको दुद र घिहु
लाली जोवन तिम्रो राम्रो
गालाईमा चुम्न देउ
चोरी चोरी खाको मिठो
गाहिको दुद र घिहु
लाली जोवन तिम्रो राम्रो
गालाईमा चुम्न देउ
जिन्दगी दुइ दिन्को हो
लेउ साथी मजा लेउ
जिन्दगी दुइ दिन्को हो
लेउ साथी मजा लेउ

अली अलि यो मनमा
बल्ल थालो मायाको दियो
मन्ले खोजे जस्तै मान्छे
भागेले जुराइ दियो
अली अलि यो मनमा
बल्ल थालो मायाको दियो
मन्ले खोजे जस्तै मान्छे
भागेले जुराइ दियो
दुनियाले जे भनोस्
लेउ साथी मजा लेउ
दुनियाले जे भनोस्
लेउ साथी मजा लेउ
हल्ला चल्छ चल्न देउ
दुनिया जल्छ जल्न देउ
हल्ला चल्छ चल्न देउ
दुनिया जल्छ जल्न देउ
दुनिया दुइ दिन्को हो
लेउ साथी मजा लेउ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

hallaa chalchha chalna deu
duniyaa jalchha jalna dehu
hallaa chalchha chalna deu
duniyaa jalchha jalna dehu
jindagi duhi dinko ho
lau saathi majaa leu
jindagi duhi dinko ho
lau saathi majaa leu

sabai jaanaa bhanchhan jindagi 
dui dinko naaso
sabai khojchhan laauna ra gaauna he laaso
yo manko kuraa jun sadai bhari khelchha

Chori Chori khaako mitho
gaahiko dud ra ghihu
laali jowan timro raamro
gaalaimaa chumna deu
Chori Chori khaako mitho
gaahiko dud ra ghihu
laali jowan timro raamro
gaalaimaa chumna deu
jindagi dui dinko ho
leu saathi majaa leu
jindagi dui dinko ho
leu saathi majaa leu

ali ali yo manamaa
balla thaalo maayaako diyo
manle khoje jastai maanchhe
bhaagele juraai diyo
ali ali yo manamaa
balla thaalo maayaako diyo
manle khoje jastai maanchhe
bhaagele juraai diyo
duniyaale je bhanos
leu saathi majaa leu
duniyaale je bhanos
leu saathi majaa leu
hallaa chalchha chalna deu
duniyaa jalchha jalna deu
hallaa chalchha chalna deu
duniyaa jalchha jalna deu
duniyaa dui dinko ho
leu saathi majaa leu