Behosi Pachhi Ma Hosma by Shiva Pariyar

3,159 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

E..................Cm......E...........B
Behosi Pachhi Ma Hosma Aauda Kya Dami Vo
G#M....................C#M...........F#M....E
Yaha Piune Ma Pilauneko Po Kya Badanami Vo
E..................Cm......E...........B
Behosi Pachhi Ma Hosma Aauda Kya Dami Vo
E...........B
Kya Dami Vo
E..................Cm......E...........B
Behosi Pachhi Ma Hosma Aauda Kya Dami Vo
G#M....................C#M...........F#M....E
Yaha Piune Ma Pilauneko Po Kya Badanami Vo
G#M....................C#M...........F#M....E
Yaha Piune Ma Pilauneko Po Kya Badanami Vo


Verse:1

B..........B............................A............B..........G#M.......E
Bahira Amrit Lekhe Pani Vitra Vane Bisadi Raichha Vitra Vane Bisadi Raichha
B..........B........................A................B.........G#M...........E
Ho Bahira Amrit Lekhe Pani Vitra Vane Bisadi Raichha Vitra Vane Bisadi Raichha
....................Fm....................E
Maya Amrit Piye Dekhi Jindagi Kya Birami Vo

G#M.................C#M...........F#M....E
Yaha Piune Ma Pilauneko Po Kya Badanami Vo
E..................Cm......E...........B
Behosi Pachhi Ma Hosma Aauda Kya Dami Vo
G#M....................C#M..........F#M....E
Yaha Piune Ma Pilauneko Po Kya Badanami Vo


Verse:2
B..........B............A....B.........G#M.......E
Ghata Garchhau Mafi Dinchhau Feri Garchhau Badamasi
E....................B
Feri Garchhau Badamasi
G#M....................C#M...........F#M.............E
Ho Ghata Garchhau Mafi Dinchhau Feri Garchhau Badamasi
..............F#M.......................E
Sahanaso Jhai Kasne Jawani Kya Beimani Vo

G#M..........C#M.............F#M........E
Yaha Piune Ma Pilauneko Po Kya Badanami Vo
E..........B
Kya Dami Vo


End:

E..................Cm......E...........B
Behosi Pachhi Ma Hosma Aauda Kya Dami Vo
G#M............C#M........F#M............E
Yaha Piune Ma Pilauneko Po Kya Badanami Vo


© hamrochords.com