na kehi mero udesya chha/न केहि मेरो उदेस्य छ by Shanti Shrestha

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

न केहि मेरो उदेस्य छ
न केहि मेरो नाच छ
न केहि मेरो उदेस्य छ
न केहि मेरो नाच छ
न कोही मेरो घेरा ना
न कोही मेरो ठेगाना
न केहि मेरो उदेस्य छ
न केहि मेरो नाच छ

एक मुठी यो सास छ
सास भए सम्म आस छ
एक मुठी यो सास छ
सास भए सम्म आस छ
तैपनी सधै निरास छ
तैपनी सधै निरास छ
निरास छ निरास छ
जिन्दगी छ एक्कै नास
भोली के हुन्छ थाहा छैन
जिन्दगी छ एक्कै नास
भोली के हुन्छ थाहा छैन
कल्पनी सानि
हिडी रहन्छ
कल्पनी सानि
हिडी रहन्छ
निरास छ निरास छ
मुटु केहि मेरो उदस्य छ
नकेहि मेरो नाच छ 
न केहि मेरो उदस्य छ
न केहि मेरो नाच छ
न काही मेरो ठेगाना
न काही मेरो ठेगाना
न केहि मेरो उदस्य छ
न केहि मेरो बाच छ
निरास छ निरास छ 
निरास छ निरास छ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

na kehi mero udesya chha
na kehi mero naach chha
na kehi mero udesya chha
na kehi mero naach chha
na kohi mero ghera naa
na kohi mero Thegaanaa
na kehi mero udesya chha
na kehi mero naach chha

ek muThi yo saas chha
saas bhaye samma aas chha
ek muThi yo saas chha
saas bhaye samma aas chha
taipani sadhai niraas chha
taipani sadhai niraas chha
niraas chha niraas chha
jindagi chha ekkai naasa
bholi ke hunchha thaahaa chaina
jindagi chha ekkai naasa
bholi ke hunchha thaahaa chaina
kalpani saani
hiDi rahanchha
kalpani saani
hiDi rahanchha
niraas chha niraas chha
muTu kehi mero udasya chha
nakehi mero naach chha 
na kehi mero udasya chha
na kehi mero naach chha
na kaahi mero Thegaanaa
na kaahi mero Thegaanaa
na kehi mero udasya chha
na kehi mero baach chha
niraas chha niraas chha 
niraas chha niraas chha