Biraanoni afnai hunchha - बिरानोनी आफ्नै हुन्छ by Satyaraj Acharya

179 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro     
    बिरानोनी आफ्नै हुन्छ
    बिरानोनी आफ्नै हुन्छ
    मन परेपछि
    मन परेपछि
    मन् परेपछि…
    अफ्नो पनि पराई हुन्छ
    मन मरेपछि
    मन मरेपछि
    मन मरेपछि
    मन मरेपछि………

verse

    नजर राम्रो जता सुकै
    रम्रै देखिन्छ

    नजर राम्रो जता सुकै
    रम्रै देखिन्छ
    आफु राम्रो सबै ठाउँमा
    आफ्नै भेटिन्छ
    आफु राम्रो सबै ठाउँमा
    आफ्नै भेटिन्छ
    नदी नाला बगर हुन्छन
    नदी नाला बगर हुन्छन
    मुहान सुकेपछि
    मुहान सुकेपछि
    मुहान सुकेपछि
    दिल को सगर उझाडिन्छ
    दिलाई दुखे पछि
    दिलाई दुखे पछि
    दिलाई दुखे पछि
    दिलाई दुखे पछि
    ड्दिलाई दुखे पछि……

verse

    यो दुनिया एकै हुन्थ्यो
    मन सुद्ध भए

    यो दुनिया एकै हुन्थ्यो
    मन सुद्ध भए
    सदै भरी शान्ती हुन्थ्यो
    मनमा बुद्ध भए
    सदै भरी शान्ती हुन्थेयो
    मनमा बुद्ध भए
    दिन पनि अध्यारै हुन्छ
    दिन पनि अध्यारै हुन्छ
    घाम लुके पछि
    घाम लुके पछि
    घाम लुके पछि
    घाम लुके पछि
    सारा जिवन एक्लो हुन्छ
    साथ छुटे पछि
    साथ छुटे पछि
    साथ छुटे पछि
    साथ छुटे पछि
    साथ छुटे पछि……… 
    
    
    
    
    

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
    Biraanoni afnai hunchha
    Biraanoni afnai hunchha
    Man parepachhi
    Man parepachhi
    Mann parepachhi…
    Aphno pani paraaii hunchha
    Man marepachhi
    Man marepachhi
    Man marepachhi
    Man marepachhi………..

verse

    najar ramro jata sukai
    Ramrai dekhinchha

    najar ramro jata sukai
    Ramrai dekhinchha
    Aafu ramro sabai thaumaa
    Aafnai bheTinchha
    Aafu ramro sabai thaumaa
    Aafnai bheTinchha
    nadi naalaa bagar hunchhan
    nadi naalaa bagar hunchhan
    Muhaan sukepachhi
    Muhaan sukepachhi
    Muhaan sukepachhi
    dil ko sagar ujhaaDinchha
    dilai dukhe pachhi
    dilai dukhe pachhi
    dilai dukhe pachhi
    dilai dukhe pachhi
    Ddilai dukhe pachhi……..

verse

    Yo duniyaa ekai hunthyo
    Man suddh bhaye

    Yo duniyaa ekai hunthyo
    Man suddh bhaye
    Sadai bhari shaanti hunthyo
    Manamaa buddha bhaye
    Sadai bhari shaanti huntheyo
    Manamaa buddha bhaye
    din pani adhyaarai hunchha
    din pani adhyaarai hunchha
    Ghaam luke pachhi
    Ghaam luke pachhi
    Ghaam luke pachhi
    Ghaam luke pachhi
    Saaraa jiwan eklo hunchha
    Satha chhuTe pachhi
    Satha chhuTe pachhi
    Satha chhuTe pachhi
    Satha chhuTe pachhi
    Satha chhuTe pachhi………