bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli / बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि by Saroj Kuwar

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि
तै गल्ली मा डुली हिडे कल्पना डल्लि
बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि
तै गल्ली मा डुली हिडे कल्पना डल्लि
हुन्छ है भनन जान्छु है भनन
जान्छौ भने लान्छु मत
नाही चै कैले न भन हो । ।
नाही चै कैले न भन
बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि
तै गल्ली मा डुली हिडे कल्पना डल्लि

गोरी हो गोरि
नकाली मोरि
काली हो कालि
भन्छन दिल वालि
छैन ओठ मा लाली भनेर हो । ।
छैन ओठ मा लाली भनेर
बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि

रानी हो रानि
नकाली नानि
डारा मा बसेकि
मुसु मुसु हासेकि
हाम्लाई होकि
कसैलाई हो पार्कहेर बसेकि
हाम्लाई होकि
कसैलाई हो पार्कहेर बसेकि
बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि
तै गल्ली मा डुली हिडे कल्पना डल्लि
बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि
तै गल्ली मा डुली हिडे कल्पना डल्लि
हुन्छ है भन जान्छु है भनन
जान्छौ भने लान्छु मत
नाइ चै कैले न भन हो
नाइ चै कैइले न भन
बर्दिया को बिचैमा हसिना को गल्लि

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli
tai galli maa Duli hiDe kalpanaa dalli
bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli
tai galli maa Duli hiDe kalpanaa dalli
hunchha hai bhanan jaanchhu hai bhanana
jaanchhau bhane laanchhu mata
naahi chai kaile na bhana ho..
naahi chai kaile na bhana
bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli
tai galli maa Duli hiDe kalpanaa dalli

gori ho gori
nakali mori
kaali ho kaali
bhanchhan dil waali
chaina oTh maa laali bhanera ho..
chaina oTh maa laali bhanera
bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli

raani ho raani
nakali naani
Daaraa maa baseki
musu musu haaseki
haamlaai hoki
kasailaai ho parkhera baseki
haamlaai hoki
kasailaai ho parkhera baseki
bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli
tai galli maa Duli hiDe kalpanaa dalli
bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli
tai galli maa Duli hiDe kalpanaa dalli
hunchha hai bhana jaanchhu hai bhanana
jaanchhau bhane laanchhu mata
naai chai kaile na bhana ho
naai chai kaiile na bhana
bardiya ko bichaimaa hasinaa ko galli