bidaai ko chheDmaa/ बिदाइ को छेड्मा by Santosh Lama

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बिदाइ को छेड्मा
आखा किन भरेको
मोतिका दाना हरु
किन हो किन झरेको
बिदाइ को छेड्मा
आखा किन भरेको
मोतिका दाना हरु
किन हो किन झरेको
छेती सँगइ तिमी बिजाउछौ
तिमी सँगइ म बिलाएछु
छेती सँगइ तिमी बिलाउछौ
तिमी सँगइ म बिलाएछु
हो । । ।
सुब यात्र भन्न भुलेछु
सुब यात्र
सुब यात्र भन्न भुलेछु
सुब यात्र

 
खोज्दै छु मा तिम्रै छाया
तिम्रै पाउ पुङ्गा हौ
हो
आखाभरी आसु लिएर
हातमा फुलका गुछ हरु
दुरी सँगइ तिमीबिलिन भएउ
तिमी सँगइ आखा मा बिलिन भएउ
छिती सँगइ तिमी बिलाउछौ
तिमी सँगइ म बिलाएछु
छिती सँगइ तिमी बिलाउछौ
तिमी सँगइ म बिलाएछु
हो । । ।
सुब यात्र भन्न बुलेछु
सुब यात्र
सुब यात्र भन्न बुलेछु
सुब यात्र

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bidaai ko chheDmaa
aakhaa kina bhareko
motikaa daanaa haru
kina ho kina jhareko
bidaai ko chheDmaa
aakhaa kina bhareko
motikaa daanaa haru
kina ho kina jhareko
chheti sangai timi bijaauchhau
timi sangai ma bilaayechhu
chheti sangai timi bilaauchhau
timi sangai ma bilaayechhu
ho...
suba yaatra bhanna bhulechhu
suba yaatra
suba yaatra bhanna bhulechhu
suba yaatra

 
khojdai chhu maa timrai chhaayaa
timrai paau pungga hau
ho
aakhaabhari aasu liyera
haatamaa fulakaa guchha haru
duri sangai timibilin bhayeu
timi sangai aakhaa maa bilin bhayeu
chhiti sangai timi bilaauchhau
timi sangai ma bilaayechhu
chhiti sangai timi bilaauchhau
timi sangai ma bilaayechhu
ho...
suba yaatra bhanna bulechhu
suba yaatra
suba yaatra bhanna bulechhu
suba yaatra