timro dil maa intri gardaa/ तिम्रो दिल मा इन्त्री गर्दा by Sanshar Dhami

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिम्रो दिल मा इन्त्री गर्दा
मत भए चोर्
आज भोली आफ्नै गल्फी रेन्ट
लाग्न थाली बोर्
भन्थेउ पोर्
सेटिङ बोर्
गर्छु है हियान्डल्
मता मोरे मोरे
गर्छु है हियान्डल्
मता मोरे मोरे
जान्छन सबै डेटिङ 
तिरा हुन्छन सब कुर
जान्छन सबै डेटिङ 
तिरा हुन्छन सब कुर
बोक्छन अनेक सप्ना हरु
हुन्नन कै पुरा
भन्थेउ पोर्
सेटिङ बोर्
भन्थेउ पोर्
ओए सेटिङ बोर्
गर्छु है हन्डल्
मत मोर मोर 
गर्छु है हन्डल्
मत मोर मोर्
लाईफ पाट्नर सो चे तिम्लाई
टाईम पास गर्न हैन
रानी बनाउन खोजे तिमीलाई
पानी बनाउन हैन
आफ्नो बाटो हिन्दै छु बाल 
दिदैन कसैलाई
साईड लाउन जान्य छु 
तमी हरु जसिलाई

मलाई छोडी अरु सँग
गर्दै हिन्छौ गफ
मलाई छोडी अरु सँग
गर्दै हिन्छौ गफ
पोइसा पाए जस्लाई पनि
दिन्छु भन्थेउ सब्
भन्थेउ पोर्
सेटिङ बोर्
भन्थेउ पोर्
सेटिङ बोर्
गर्छु है हियान्डल्
मत मोर मोर्
गर्छु है हियान्डल्
मत मोर मोर्
तिमी मेरो हुन्छउ भन्ने
जैले नि नियास्रो
तिमी मेरो हुन्छउ भन्ने
जैले नि नियास्रो
सुवार्थी माया गर्या रैछौ 
सबै नास भो
भन्थेउ पोर्
सेटिङ बोर्
भन्थेउ पोर्
सेटिङ बोर
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timro dil maa intri gardaa
mat bhaye chor
aaja bholi aafnai galfi rent
laagna thaali bor
bhantheu por
seTing bor
garchhu hai hiyaanDal
mata more more
garchhu hai hiyaanDal
mata more more
jaanchhan sabai DeTing 
tira hunchhan sab kura
jaanchhan sabai DeTing 
tira hunchhan sab kura
bokchhan anek sapnaa haru
hunnan kai puraa
bhantheu por
seTing bor
bhantheu por
oe seTing bor
garchhu hai hanDal
mat mor mor 
garchhu hai hanDal
mat mor mor
life paaTnar so Che timlaai
time paas garna haina
raani banaauna khoje timilaai
paani banaauna haina
aafno baaTO hindai chhu baal 
didaina kasailaai
side laauna jaanya chhu 
tami haru jasilaai

malaai chhoDi aru sanga
gardai hinchhau guff
malaai chhoDi aru sanga
gardai hinchhau guff
poisaa paaye jaslaai pani
dinchhu bhantheu sab
bhantheu por
seTing bor
bhantheu por
seTing bor
garchhu hai hiyaanDal
mat mor mor
garchhu hai hiyaanDal
mat mor mor
timi mero hunchhau bhanne
jaile ni niyaasro
timi mero hunchhau bhanne
jaile ni niyaasro
suwaarthi maayaa garyaa raichhau 
sabai naas bho
bhantheu por
seTing bor
bhantheu por
seTing bor