haaDi maa bhuTera/हाडी मा भुटेर by Sandhya Khadka

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हाडी मा भुटेर
मकै खटियङ टियङ्
सबै कि पियारी म
कान्छी मटियङ टियङ्
हाडी मा भुटेर
मकै खटियङ टियङ्
सबै कि पियारी म
कान्छी मटियङ टियङ्

दुइ एक्कान दुइ हुन्छ 
दुइ दुना चार हुन्छ
कान्छी को नजर्ले
मुटु वार पार हुन्छ
दुइ एक्कान दुइ हुन्छ 
दुइ दुना चार हुन्छ
कान्छी को नजर्ले
मुटु वार पार हुन्छ

ओइ कान्छी 
ओइ कान्छी 
ओइ कान्छी भनेर
याद गर्छन रे
याद गर्छन रे
यो जियान लाई
यो जियान लाई
यो जियान लाई न पाउदा
झुन्डी मर छन रे
झुन्डी मर छन रे
नजर्को तिरले
लागो दियाङ्का दियाङ्
सबै कि पियारी म
कान्छी मटियङ टियङ्
नजर्को तिरैले
लागो डियङ्का डियङ्
सबै कि पियारी म
कान्छी मटियङ टियङ्

दुई पल्को जिन्दगी
नाचिन्छ गाहिन्छ
मन मिलेने सँग नै
पिरती लाहिन्छ
दुई पल्को जिन्दगी
नाचिन्छ गाहिन्छ
मन मिलेने सँग नै
पिरती लाहिन्छ

प्रेम आयो प्रेम आयो 
प्रेम आयो उत्सब को
खोला हजुर
खोला हजुर
जिन्दगी जिन्दगी जिन्दगी
चार्दिन्को चोला हजुर
चोला हजुर
सिदै छ कान्छी को कुरा ठियाङ का ठियाङ्
सबै कि पियारी म
कान्छी मटियाङ टियाङ्
सिदै छ कान्छी को कुरा ठियाङ का ठियाङ्
सबै कि पियारी म
कान्छी मटियाङ टियाङ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

haaDi maa bhuTera
makai khaTiyang Tiyang
sabai ki piyaari ma
kaanchhi maTiyang Tiyang
haaDi maa bhuTera
makai khaTiyang Tiyang
sabai ki piyaari ma
kaanchhi maTiyang Tiyang

dui ekkaan dui hunchha 
dui dunaa chaar hunchha
kaanchhi ko najarle
muTu waar paar hunchha
dui ekkaan dui hunchha 
dui dunaa chaar hunchha
kaanchhi ko najarle
muTu waar paar hunchha

oi kaanchhi 
oi kaanchhi 
oi kaanchhi bhanera
yaada garchhan re
yaada garchhan re
yo jiyaan laai
yo jiyaan laai
yo jiyaan laai na paaudaa
jhunDi mar chhan re
jhunDi mar chhan re
najarko tirale
laago diyaangkaa diyaang
sabai ki piyaari ma
kaanchhi maTiyang Tiyang
najarko tiraile
laago Diyangkaa Diyang
sabai ki piyaari ma
kaanchhi maTiyang Tiyang

duii palko jindagi
naachinchha gaahinchha
man milene sanga nai
pirati laahinchha
duii palko jindagi
naachinchha gaahinchha
man milene sanga nai
pirati laahinchha

prem aayo prem aayo 
prem aayo utsab ko
kholaa hajura
kholaa hajura
jindagi jindagi jindagi
chaardinko cholaa hajura
cholaa hajura
sidai chha kaanchhi ko kuraa Thiyaang kaa Thiyaang
sabai ki piyaari ma
kaanchhi maTiyaang Tiyaang
sidai chha kaanchhi ko kuraa Thiyaang kaa Thiyaang
sabai ki piyaari ma
kaanchhi maTiyaang Tiyaang