baiguni nasamjha malaai/बैगुनी नसम्झ मलाई by Sanam Lama

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बैगुनी नसम्झ मलाई
तिम्रै निम्ती बाचेको थिए हो । ।
बैगुनी नसम्झ मलाई
तिम्रै निम्ती बाचेको थिए
तिमी मलाई न सम्झ पराइ
तिम्रै निम्ती हसेको थिए हो । ।
तिमी मलाई न सम्झ पराइ
तिम्रै निम्ती हसेको थिए हो । ।
बैगुनी न सम्झ मलाई
तिम्रै निम्ती बाचेको थे

टाडा टाडा भाको म
थिन नि कैले नि
टाडा टाडा भाको म
हैन है कैले नि
सम्जिना त सम्जेकै हो 
सम्जिना त सम्जेकै थे 
के गरे मैले नि
के गरे मैले नि हो । ।
बैगुनी न सम्झ मलाई
तिम्रै निम्ती बाचेको थे

मेरो सारा जिवन तिम्लाई 
सुम्पेको थे मैले नि
हो
मेरो सारा जिवन तिम्लाई
सुम्पेको थे मैले नि
टाडिएर बाच्नु पर्‍यो हो । ।
टाडिएर बाच्नु पर्‍यो
तिमी र मैले तिमी र मैले
बैगुनी नसम्झ मलाई 
तिम्रै निम्ती बाचेको थे हो
बैगुनी नसम्झ मलाई 
तिम्रै निम्ती बाचेको थे
तिमी मलाई न सम्झ पराइ
तिम्रै निम्ती हासेको थे
हो तिमी मलाई न सम्झ परै
तिम्रै निम्ती हासेको थे
हो 
बैगुनी न सम्झ मलाई
तिम्रै निम्ती बाचेको थे

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

baiguni nasamjha malaai
timrai nimti baacheko thiye ho..
baiguni nasamjha malaai
timrai nimti baacheko thiye
timi malaai na samjha paraai
timrai nimti haseko thiye ho..
timi malaai na samjha paraai
timrai nimti haseko thiye ho..
baiguni na samjha malaai
timrai nimti baacheko the

TaaDaa TaaDaa bhaako ma
thina ni kaile ni
TaaDaa TaaDaa bhaako ma
haina hai kaile ni
samjina ta samjekai ho 
samjina ta samjekai the 
ke gare maile ni
ke gare maile ni ho..
baiguni na samjha malaai
timrai nimti baacheko the

mero saaraa jiwan timlaai 
sumpeko the maile ni
ho
mero saaraa jiwan timlaai
sumpeko the maile ni
TaaDiyera baachnu paryo ho..
TaaDiyera baachnu paryo
timi ra maile timi ra maile
baiguni nasamjha malaai 
timrai nimti baacheko the ho
baiguni nasamjha malaai 
timrai nimti baacheko the
timi malaai na samjha paraai
timrai nimti haaseko the
ho timi malaai na samjha parai
timrai nimti haaseko the
ho 
baiguni na samjha malaai
timrai nimti baacheko the