jiwan ko kunai moD maa/जिवन को कुनै मोड मा by Sailesh Shrestha

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

जिवन को कुनै मोड मा 
म अड्की बसी रहेछु
तिमी आउने बाटो हेरि
कुरेर म बसी रहेछु
तिम्रा ति प्रेम पत्र
दिन रात पडी बस्छु म
तिम्रा ति तस्बिर हेरि
लुकी लुकी रोही बस्छु म
के एही हो तिम्रो मेरो 
प्रेम को अन्त्य
के एही हो तिम्रो मेरो 
प्रेम को अन्त्य 

आखा पनि तिम्रो नजर्
देख्न न पाइ तद्पी रहेछ
काहा पाहु तिमीलाई म
भेट्न मन खोजी रहेछ

के एही हो
तिम्रो मेरो प्रेम को अन्त्यो
के एही हो 
तिम्रो मेरो प्रेम हो अन्त्यो

आको थिए म तिमीलाई भेट्न
आउछु भ नि कती कुराए आइन
केहि थिए तब मेरो आफ्नो साथमा
साएद तिमी नै थिएउ मेरो जिवन को 
अन्त्यो
जिवन को कुनै मोड मा म अड्की बसिर्शेछु
तिमी आउने बाटो हेरी कुरेर म
बसी रहेछु
तिम्रा ति प्रेम पत्र 
दिन रात पडी बस्छु म
तिम्रा ति तस्बिस हेरि
लुकी लुकी रोही बस्छु म
आखा पनि तिम्रो नजर्
हेर्न नपाइ तड्पी रहेछ
काहा पाहु तिमीलाई म
भेट्न मन खोजिरहेछ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

jiwan ko kunai moD maa 
ma aDki basi rahechhu
timi aaune baaTo heri
kurera ma basi rahechhu
timraa ti prema patra
din raata paDi baschhu ma
timraa ti tasbir heri
luki luki rohi baschhu ma
ke yehi ho timro mero 
prem ko antya
ke yehi ho timro mero 
prem ko antya 

aakhaa pani timro najar
dekhna na paai tadpi rahechha
kaahaa paahu timilaai ma
bhetna mana khoji rahechha

ke yehi ho
timro mero prem ko antyo
ke yehi ho 
timro mero prem ho antyo

aako thiye ma timilaai bheTna
aauchhu bha ni kati kuraaye aaina
kehi thiye taba mero aafno saathamaa
saayed timi nai thiyeu mero jiwan ko 
antyo
jiwan ko kunai moD maa ma aDki basirshechhu
timi aaune baaTo heri kurera ma
basi rahechhu
timraa ti prem patra 
din raat paDi baschhu ma
timraa ti tasbis heri
luki luki rohi baschhu ma
aakhaa pani timro najar
herna napaai taDpi rahechha
kaahaa paahu timilaai ma
bhetna mana khojirahechha