chhoDabhanchhau timle malaai/???????? ?????? ???? by Sagar Dhamala

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

???????? ?????? ????
???? ????? ????? ?
??? ????? ???? ????
???? ????? ????? ?
???????? ?????? ????
???? ????? ????? ?
??? ????? ???? ????
???? ????? ????? ?
???? ?????? ???? ???
??????? ?? ?? ??? 
???? ?????? ???? ??
??? ?? ?? ???? ???
????? ?????? ???????
?? ???? ?? ?????
???? ???? ?????? ? ?
??? ??? ???? ????
???????? ?????? ????
???? ????? ????? ?
??? ????? ???? ????
???? ????? ????? ?
???????? ?????? ????
???? ????? ????? ?
??? ????? ???? ????
???? ????? ????? ?

??? ?? ???? ?????? ???????
?????? ????? ??????
???? ???? ?????? ????
?????? ???????? ??????
???? ???? ????????
????? ????? ?????
?????? ?? ???? ????? ??? ???
???? ???? ???? ?????
??????? ? ???
????? ???? ???? ??? ???
???????? ?????? ????
???? ????? ????? ?
??? ????? ???? ????
???? ????? ????? ?
???????? ?????? ????
???? ????? ????? ?
??? ????? ???? ????
???? ????? ????? ?

???? ???? ?????? ????
???? ??? ??? ????
?????? ? ???? ???? ???
?????? ???? ??? ????
????? ???? ???? ???????
???? ?? ?????
?????? ???? ???? ????
??? ?? ???? ?????
???? ???? ???? ?????
?????? ?????? ??? ???
???? ???? ????? ????
?????? ?????? ??
???????? ?????? ????
???? ????? ????? ?
???????? ???? ???? 
???? ????? ????? ?

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

chhoDabhanchhau timle malaai
kasari chhoDna sakchhu ma
bhula bhanchhau mero maayaa
kasari bhulna sakchhu ma
chhoDabhanchhau timle malaai
kasari chhoDna sakchhu ma
bhula bhanchhau mero maayaa
kasari bhulna sakchhu ma
kasari birsu timi sanga
bitaayekaa ti pal haru 
kasari birsu maayaa maa
gare kaa ti baachaa haru
bhulna sakdina timilaai
yo mero man maarera
khusi kaahaa hunchhu ra ma
aru laai maayaa garera
chhoDabhanchhau timle malaai
kasari chhoDna sakchhu ma
bhula bhanchhau mero maayaa
kasari bhulna sakchhu ma
chhoDabhanchhau timle malaai
kasari chhoDna sakchhu ma
bhula bhanchhau mero maayaa
kasari bhulna sakchhu ma

aakhaa maa raakhi timro tasbir
arulaai herna sakdina
manamaa basaai timro maayaa
arulaai anggaalna sakdina
timi mero bihaaniko
pahilo bahilo jiwan
timinai ho tyo juneli raata pani
juni juni maayaa garchhu
timilaai ma sadhai
baachanu timi mero saatha bani
chhoDabhanchhau timle malaai
kasari chhoDna sakchhu ma
bhula bhanchhau mero maayaa
kasari bhulna sakchhu ma
chhoDabhanchhau timle malaai
kasari chhoDna sakchhu ma
bhula bhanchhau mero maayaa
kasari bhulna sakchhu ma

saaraa khusi timimaa sajaai
timi sanga sadhai ramaai
hiDnu chha malaai timi sanga
timro tyo haata samaai
harpal khoji ranchha timlaai
mero yo aakhaale
timrai baare soDi ranchha
kina yo mero manle
khaali khaali mero manmaa
timro maayaale bhari deu
timi mero pahilo maayaa
timinai antim hau
chhoDabhanchhau timle malaai
kasari chhoDna sakchhu ma
bhulabhanchhau mero maayaa 
kasari bhulna sakchhu ma