Lahana Le Jurayo Ki by Sadhana Sargam

8,631 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : D

 Download PDF

Intro:- |D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

Song:- |D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

lahana le juraayo ki
bahaanale bhetaayo
(herinjel ko samjhana
futepachhi tirsana
jindagaani darpan chhaya) 2

lahana le juraayo ki
bahaanale bhetaayo
(herinjel ko samjhana
futepachhi tirsana
jindagaani darpan chhaya) 2

Inter:- ||:D|%|D|%:||

Verse:- |D|%|A|D|D|A|%|D|D|%|D|%|
|D|%|A|D|D|A|A|D||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||
|D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

(bhetaaune goreto
chhutaaune dobaato) 2
(dekhinjel ko samjhana
chhutepachhi tirsanaa
jindagani darpan chhaya) 2

Song:- |D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

lahana le juraayo ki
bahaanale bhetaayo
(herinjel ko samjhana
futepachhi tirsana
jindagaani darpan chhaya) 2

Intro:- |D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

Verse:- |D|%|A|D|D|A|%|D|D|%|D|%|
|D|%|A|D|D|A|A|D||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||
|D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

(thakaaune ukaali
bisaaune chautaari) 2
(bachunjel ko mayamoh
marepachhi jhajhalko
jindagaani darpan chhaya) 2

Song:- |D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

lahana le juraayo ki
bahaanale bhetaayo
(herinjel ko samjhana
futepachhi tirsana
jindagaani darpan chhaya) 2

Song:- |D|%|D|%|D|A|D|%||:Bm|G|Am|Em|D|%|D|%:||

lahana le juraayo ki
bahaanale bhetaayo
(herinjel ko samjhana
futepachhi tirsana
jindagaani darpan chhaya) 3