Gurasako Fed Muni Samjhanako Chhayan by Sabin Rai

Album : Sataha

11,225 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Bm...........................D......

Gurasako Fed Muni Samjhanako Chhayan

..............A.......................Bm...

Jahan Gaye ni Kina Lagchha Malai Timro Maya

 Bm...........................D......

 Gurasako Fed Muni Samjhanako Chhayan

 ..............A.......................Bm...

 Jahan Gaye ni Kina Lagchha Malai Timro Maya

 

Verse:

Bm..................A........D..

Ek Bar Ko Matra Ho, Yo Hamro Juni

..........A......................Bm..

Maya Dina Kina Hunchhau Nisthuri Timi

Bm........E.....................Bm......

Aajai Gai Budha Subba Lekhu Nam Basai ma

..........A...................Bm.

Kati Basu Ma Timi Aaune Aasai Ma

Bm...........................D......

Gurasako Fed Muni Samjhanako Chhayan

..............A.......................Bm...

Jahan Gaye ni Kina Lagchha Malai Timro Maya

 

Verse-2:

Bm...................A.........D...

Yo Katha Ko Rajkumar Mai Timro Lagi

...........A......................Bm....

Timro Sath Paye Bhane Udchhu Badal Mathi

Bm..........E.....................Bm....

Bhariyechha Timrai Mayale Mero Yo Chhati

..........A.......................Bm...

Jasari Ni Payi Halchhu Panchkanya Bhaki

 Bm...........................D......

Gurasako Fed Muni Samjhanako Chhayan

 ..............A.......................Bm...

Jahan Gaye ni Kina Lagchha Malai Timro Maya


© hamrochords.com