yaahaa maayaa bhandaa thulo/याहा माया भन्दा ठुलो by Rup Kumar Tamang

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

याहा माया भन्दा ठुलो
जातै के होला
हो सैला 
जातै के होला
याहा माया भन्दा ठुलो
भरौ पाथि
जोखौ तुलो
माया जे जे होला
भरौ पाथि
जोखौ तुलो
माया जे जे होला
याहा माया भन्दा ठुलो
जातै के होला
भन्ने ले त भन्देइ गर्छ
सुने सुन्दै गर्छ हो । ।
भन्ने ले त भन्देइ गर्छ
सुने सुन्दै गर्छ
जस्ले जे जे भने पनि
जसो तसो टर्छ
जस्ले जे जे भने पनि
जसो तसो टर्छ याहा
जसो तसो टर्छ
जिनी कात्ने हामी नै हो
जात्ले केनै गर्छ
हो सैला
जात्ले के नै गर्छ
जुनए काट्ने हामी नै हो
जात्ले केनै गर्छ
मर्नु परे पनि याहा
माया कै निम्ती पर्छ
मर्नु परे पनि याहा
माया कै निम्ती पर्छ
याहा माया भन्दा ठुलो
जातै के होला

तिमीलाई चोखो माया
लाएको छु मैले हो । ।
तिमीलाई चोखो माया
लाएको छु मैले
सँगइ जिउने बाचा कसम्
खाएको छु मैले
सँगइ जिउने बाचा कसम्
खाएको छु मैले
किरिया
खाएको छु मैले
आजम बरी हाम्रो नाता
कैले टुट्दैन
हो सैला
कैले टुट्दैन
आजएमबिएरि हाम्रो हाता
कैले टुट्दैन
कुरा कात्ने काती रहोस्
हामी छुटिदैन
कुरा कात्ने काती रहोस्
हामी छुटिदैन
याहा माया भन्दा ठुलो
जातै के होला

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

yaahaa maayaa bhandaa thulo
jaatai ke holaa
ho sailaa 
jaatai ke holaa
yaahaa maayaa bhandaa thulo
bharau paathi
jokhau tulo
maayaa je je holaa
bharau paathi
jokhau tulo
maayaa je je holaa
yaahaa maayaa bhandaa thulo
jaatai ke holaa
bhanne le ta bhandei garchha
sune sundai garchha ho..
bhanne le ta bhandei garchha
sune sundai garchha
jasle je je bhane pani
jaso taso Tarchha
jasle je je bhane pani
jaso taso Tarchha yaahaa
jaso taso Tarchha
jini kaatne haami nai ho
jaatle kenai garchha
ho sailaa
jaatle ke nai garchha
juni kaaTne haami nai ho
jaatle kenai garchha
marnu pare pani yaahaa
maayaa kai nimti parchha
marnu pare pani yaahaa
maayaa kai nimti parchha
yaahaa maayaa bhandaa thulo
jaatai ke holaa

timilaai chokho maayaa
laayeko chhu maile ho..
timilaai chokho maayaa
laayeko chhu maile
sangai jiune baachaa kasam
khaayeko chhu maile
sangai jiune baachaa kasam
khaayeko chhu maile
kiriyaa
khaayeko chhu maile
ajam bari haamro naataa
kaile TuTdaina
ho sailaa
kaile TuTdaina
ajambari haamro haataa
kaile TuTdaina
kuraa kaatne kaati rahos
haami chhuTidaina
kuraa kaatne kaati rahos
haami chhuTidaina
yaahaa maayaa bhanda thulo
jaatai ke holaa