Diula Timilai Jali Rumala by Roshan Gurung

756 views


English Content

Rhythm : 2/4

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:-|G|%|Em|%|Am|%|G|%:||

Song:- |G|%|Em|Am|GAm|EmG|G|%|Em|Am|%|Am|
|C|G|Am|%|C|G|Am|%||:Am|G|%:||

Khusi huda chumi basnu
Dukhi huda aasu puchnu
Thakae lage pasina ta
Nind lage aakha chopnu
Mayae mayale vareko
Mayae mayale vareko
Diula timilai jali rumala
Diula timilai jali rumala

Inter:-|G|%|Am|%|Em|%|G|%:||

Verse:- ||:GEm|G|%|G|GEm|G:||
|Am|GAm|Am|Am|GAm|G|%|G|
|C|G|Am|%|C|G|Am|%||:Am|G|%:||

Sarara hawama farafara pari
Hath ma bhadhi hallawne
Sarara hawama farafara pari
Hath ma bhadhi hallawne
Kasaile dekhe uttawli vanla
Kasaile dekhe uttawli vanla
Suttukae chati ma lukawnu
Mayae mayale vareko
Mayae mayale vareko
Diula timilai jali rumala
Diula timilai jali rumala

Inter:-|G|%|Am|%|Em|%|G|%:||

Verse:-||:GEm|G|%|G|GEm|G:||
|Am|GAm|Am|Am|GAm|G|%|G|C|G|Am|%|C|G|Am|%|
||:Am|G|%:||

Song:- |G|%|Em|Am|GAm|EmG|G|%|Em|Am|%|Am|
|C|G|Am|%|C|G|Am|%||:Am|G|%:||

Chanchale rahar raat ko bela
Hathma rakhi nidaunu
Chanchale rahar raat ko bela
Hathma rakhi nidaunu
Sapani le samjhana bokera aawda
Sapani le samjhana bokera aawda
Sahara ushailae banawnu
Mayae mayale vareko
Mayae mayale vareko
Diula timilai jali rumala
Diula timilai jali rumala...... 5