na risaau piyaari/न रिसाउ पियारि by Rivan Rai Muskan

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

न रिसाउ पियारि
आईफोन किनी दिउला हो
आईफोन किनी दिउला
न रिसाउ पियारि
आईफोन किनी दिउला हो
आईफोन किनी दिउला
घुम्न जाउला डारैमा
घुम्न जाउला डारैमा 
सेल्फी खिचौला
न रिसाउ पियारि
आईफोन किनी दिउला

माया मा हल्का भैहाल्छ
सङ्का
माफी दि हाल
माफी दि हाल
माया मा हल्का भैहाल्छ
सङ्का
माफी दि हाल
माफी दि हाल
बोली छ रुको
हो । ।हो । ।
बोली छ रुको
दिलेइ छ चोखो
पिरिम चै 
लाई हाल
पिरिम चै 
लाई हाल
न रिसाउ पियारि
आईफोन किनी दिउला हो
आईफोन किनी दिउला
घुम्न जाउला डारैमा
धुम्न जाउला डारैमा
सेल्फी खिचौला
न रिसाउ पियारि
आईफोन किनी दिउला

भुल्नलाई मैले सकिन कैले
मेरी पियारि
मेरी पियारि
भुल्नलाई मैले सकिन कैले
मेरी पियारि
मेरी पियारि
भेटौन अहिले
हो हो
भेटौन अहिले
जाने हो कहिले
गरौन तयारि
गरौन तयारि
न रिसाउ पियारि
आईफोन किनी दिउला हो
आईफोन किनी दिउला
घुम्न जाउला डारैमा
घुम्न जाउला डारैमा
सेल्फी खिचौला
न रिसाउ पियारी 
नान ना । । ना

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

na risaau piyaari
iphone kini diulaa ho
iphone kini diulaa
na risaau piyaari
iphone kini diulaa ho
iphone kini diulaa
ghumna jaaulaa Daaraimaa
ghumna jaaulaa Daaraimaa 
selfi khichaulaa
na risaau piyaari
iphone kini diulaa

maayaa maa halkaa bhaihaalchha
sangkaa
maafi di haala
maafi di haala
maayaa maa halkaa bhaihaalchha
sangkaa
maafi di haala
maafi di haala
boli chha ruko
ho..ho..
boli chha ruko
dilei chha chokho
pirim chai 
laai haala
pirim chai 
laai haala
na risaau piyaari
iphone kini diulaa ho
iphone kini diulaa
ghumna jaaulaa Daaraimaa
dhumna jaaulaa Daaraimaa
selfi khichaulaa
na risaau piyaari
iphone kini diulaa

bhulnalaai maile sakina kaile
meri piyaari
meri piyaari
bhulnalaai maile sakina kaile
meri piyaari
meri piyaari
bheTauna ahile
ho ho
bheTauna ahile
jaane ho kahile
garauna tayaari
garauna tayaari
na risaau piyaari
iphone kini diulaa ho
iphone kini diulaa
ghumna jaaulaa Daaraimaa
ghumna jaaulaa Daaraimaa
selfi khichaulaa
na risaau piyaari 
naan naa.. naa