maayaalu timro galai ko dimpal le /मायालु तिम्रो गलाई को दिम्पल ले by Ramesh Chhetri

70 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मायालु तिम्रो गलाई को दिम्पल ले 
मायालु तिम्रो मस्की ने बनी ले
मेरो होसै हरायो मेरो निदै हरायो
तिम्रो मोहनी रुपै ले 
हो हो तिम्रो मोहनी रुपै ले
मायालु तिम्रो गलाई को दिम्पल ले 
मायालु तिम्रो मस्की ने बनी ले
मेरो होसै हरायो मेरो निदै हरायो
तिम्रो मोहनी रुपै ले 
हो हो तिम्रो मोहनी रुपै ले

verse


दौराली को दद्दै म सँगइ कसम खौएला
मिथ मिथ कुरा गर्दै सँगइ सँगइ रमौला
दौराली को दद्दै म सँगइ कसम खौएला
मिथ मिथ कुरा गर्दै सँगइ सँगइ रमौला
मायालु तिम्रो गलाई को दिम्पल ले 
मायालु तिम्रो मस्की ने बनी ले
मेरो होसै हरायो मेरो निदै हरायो
तिम्रो मोहनी रुपै ले 
हो हो तिम्रो मोहनी रुपै ले

verse

ईलामऐ को चियाबगन सँगइ गुम्न जौउला
मुसुमुसु मुस्कुरौदै सेल्फ्री हनौला
ईलामऐ को चियाबगन सँगइ गुम्न जौउला
मुसुमुसु मुस्कुरौदै सेल्फ्री हनौला
मायालु तिम्रो गलाई को दिम्पल ले 
मायालु तिम्रो मस्की ने बनी ले
मेरो होसै हरायो मेरो निदै हरायो
तिम्रो मोहनी रुपै ले 
हो हो तिम्रो मोहनी रुपै ले
मायालु तिम्रो गलाई को दिम्पल ले 
मायालु तिम्रो मस्की ने बनी ले
मेरो होसै हरायो मेरो निदै हरायो
तिम्रो मोहनी रुपै ले 
हो हो तिम्रो मोहनी रुपै ले
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

maayaalu timro galai ko dimpal le 
maayaalu timro maski ne bani le
mero hosai harayo mero nidai haraayo
timro mohani rupai le 
ho ho timro mohani rupai le
maayaalu timro galai ko dimpal le 
maayaalu timro maski ne bani le
mero hosai harayo mero nidai haraayo
timro mohani rupai le 
ho ho timro mohani rupai le


verse

dauraali ko daddai ma sangai kasam khauelaa
mitha mitha kura gardai sangai sangai ramaulaa
dauraali ko daddai ma sangai kasam khauelaa
mitha mitha kura gardai sangai sangai ramaulaa
maayaalu timro galai ko dimpal le 
maayaalu timro maski ne bani le
mero hosai harayo mero nidai haraayo
timro mohani rupai le 
ho ho timro mohani rupai le

verse

ilamai ko chiyabagan sangai gumna jauulaa
musumusu muskuraudai selfy hanaulaa
ilamai ko chiyabagan sangai gumna jauulaa
musumusu muskuraudai selfy hanaulaa
maayaalu timro galai ko dimpal le 
maayaalu timro maski ne bani le
mero hosai harayo mero nidai haraayo
timro mohani rupai le 
ho ho timro mohani rupai le
maayaalu timro galai ko dimpal le 
maayaalu timro maski ne bani le
mero hosai harayo mero nidai haraayo
timro mohani rupai le 
ho ho timro mohani rupai le