Jau Hai Pokhara Jau by Rambhakta Jojiju

1,855 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Jau Hai Pokhara Jau Hai Pokhara
Prakritile Sajieko Hamro Pokhara
Saskritile Rangieko Hamro Pokhara

Verse:1

Gandakiko Suselima Gauchha Pokhara
Debhiphalko Jharanama Nachchha Pokhara
Phewa Talko Pani Mathi Tairinchha Pokhara

Verse:2

Sarankotako Goretoma Ghumchha Pokhara
Biswa Shanti Stupama Jhalkinchha Pokhara
Gupha Bhitra Lukamari Khelchha Pokhara

End:


Machhapuchchhre Himalama Dekhinchha Pokhara
Sarangi Ra Madal Sangai Ramchha Pokhara
Sabailai Maanko Shanti Dinchha Pokhara

© hamrochords.com