Nachindaima Ko Ho Ko by Ram Chandara Kafle

699 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Nachindaima Ko Ho Ko Ho Chine Pachhi Mai Ho
Nachindaima Ko Ho Ko Ho Chine Pachhi Mai Ho
Samjhana Aauchha Tato Pani Sangai Ghumeko
Samjhana Aauchha Tato Pani Sangai Ghumeko
Khasa Bordara Khasa Bordara
Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara

Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara

Verse:1

Wari Lipinga Pari Khasa Bichama Bhote Koshi
Birsanalai Sarai Garo Ma Kaso Garu Ni
Birseko Chhaina Miteri Pulako
Birseko Chhaina Miteri Pulako
Khasa Bordara Khasa Bordara
Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara

Verse:2

Ghumdai Holina Duldai Holina Maya Sachi Maanma Ye
Ghumdai Holina Duldai Holina Maya Sachi Maanma Ye
Timibina Bhachhu Mata Adhuro Jiwanama
Timibina Bhachhu Mata Adhuro Jiwanama
Sachchainai Aauchhu Timilai Lina Saita Herera
Khasa Bordara Khasa Bordara
Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara
Khasa Bordara Khasa Bordara
Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara Yo Jowan Timrai Ho Chinta Nagara


© hamrochords.com