biujhiyerai biti gayo/बिउझिएरै बिती गयो by Raj Sagar

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बिउझिएरै बिती गयो
आज को यो रात मेरो
बिउझिएरै बिती गयो
आज को यो रात मेरो
अधुरै रहयो उसँग
अधुरै रहयो उसँग
सपनी को बात मेरो
बिउझिएरै बिती गयो
आज को यो रात मेरो

लोलाएका छन्
अझै पनि आखा मेरा

लोलाएका छन्
लोलाएका छन्
लोलाएका छन्
अझै पनि आखा मेरा
हेर्दा लाग्न सक्छ
बैसालु मात मेरो
हेर्दा लाग्न सक्छ
बैसालु मात मेरो
अधुरै रहयो उसँग
अधुरै रहयो उसँग
सपनी को बात मेरो
बिउझिएरै बिती गयो
आज को यो रात मेरो


बन्द गर्न नपाइ आखा
खोल्यो बिहानिले
बन्द गर्न नपाइ आखा
खोल्यो बिहानिले
बन्द गर्न नपाइ आखा
बन्द गर्न नपाइ आखा
खोल्यो बिहानिले

सुर्य लाई चेकु भने
सानो भयो हात मेरो
सुर्य लाई चेकु भने
सानो भयो हात मेरो
अधुरै रहयो उसँग
अधुरै रहयो उसँग
सपनी को बात मेरो
बिउझिएरै बिती गयो
आज को यो रात मेरो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

biujhiyerai biti gayo
aaja ko yo raat mero
biujhiyerai biti gayo
aaja ko yo raat mero
adhurai rahayo usanga
adhurai rahayo usanga
sapani ko baat mero
biujhiyerai biti gayo
aaja ko yo raat mero

lolaayekaa chhan
ajhai pani aakhaa meraa

lolaayekaa chhan
lolaayekaa chhan
lolaayekaa chhan
ajhai pani aakhaa meraa
herdaa laagna sakchha
baisaalu maat mero
herdaa laagna sakchha
baisaalu maat mero
adhurai rahayo usanga
adhurai rahayo usanga
sapani ko baat mero
biujhiyerai biti gayo
aaja ko yo raat mero


banda garna napaai aakhaa
kholyo bihaanile
banda garna napaai aakhaa
kholyo bihaanile
banda garna napaai aakhaa
banda garna napaai aakhaa
kholyo bihaanile

surya laai cheku bhane
saano bhayo haat mero
surya laai cheku bhane
saano bhayo haat mero
adhurai rahayo usanga
adhurai rahayo usanga
sapani ko baat mero
biujhiyerai biti gayo
aaja ko yo raat mero