guraasa tipna jau hai maichiyang/गुरास तिप्न जौ है मैचियाङ् by Raj Kumar Lama Tamang

4 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

गुरास तिप्न जौ है मैचियाङ्
त्यो माथी लेकैमा
गुरास टिपी सिउरी दिउला
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा मैचियाङ 
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा

मकै भटमास चपाउला मैचियाङ्
गुन्द्रुक साधेर
मकै भटमास चपाउला मैचियाङ्
गुन्द्रुक साधेर
कोदो मो तुङ्बा तानाउला
सङ सङ्गै बसेर 
सङ सङ्गै बसेर
तुङ्बा तानौला
सङ सङ्गै बसेर

चौरी को छुर्पी चपाउला मैचियाङ्
घिउलानी केलौला
चौरी को छुर्पी चपाउला मैचियाङ्
घिउलानी केलौला
सुन पाथी धुपिको फेदैमा बसि
माया पृती गासौला
माया पृती गासौला
मैचियाङ माया पृती गासौला
माया पृती गासौला

हिमाल को काख मा नचौला मैचियाङ्
कम्मर नि मर्काइ
हिमाल को काख मा नचौला मैचियाङ्
कम्मर नि मर्काइ
जिन्दगी बारी साथ दिउला मैचियाङ्
मुटुमै सजाइ
मुटुमै सजाइ मुटु मै सजाइ 
मुटु माइ सजाइ
गुरास तिप्न जाउहै मैचियाङ्
त्यो माथी लेकैमा
गुरास तिपी सिउरी दिउला
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा मैचियाङ्
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा
तिम्रो त्यो केसैमा

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

guraasa tipna jau hai maichiyang
tyo maathi lekaimaa
guraasa Tipi siuri diulaa
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa maichiyang 
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa

makai bhaTamaas chapaaulaa maichiyang
gundruk saadhera
makai bhaTamaas chapaaulaa maichiyang
gundruk saadhera
kodo mo tungbaa taanaaulaa
sang sanggai basera 
sang sanggai basera
tungbaa taanaulaa
sang sanggai basera

chauri ko churpi chapaaulaa maichiyang
ghiulaani kelaulaa
chauri ko churpi chapaaulaa maichiyang
ghiulaani kelaulaa
suna paathi dhupiko fedaimaa basi
maayaa priti gaasaulaa
maayaa priti gaasaulaa
maichiyang maayaa priti gaasaulaa
maayaa priti gaasaulaa

himaal ko kaakh maa nachaulaa maichiyang
kammar ni markaai
himaal ko kaakh maa nachaulaa maichiyang
kammar ni markaai
jindagi bari saath diulaa maichiyang
muTumai sajaai
muTumai sajaai muTu mai sajaai 
muTu maai sajaai
guraasa tipna jaauhai maichiyang
tyo maathi lekaimaa
guraasa tipi siuri diulaa
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa maichiyang
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa
timro tyo kesaimaa