ma rudai chhu biraano pardesh maa/म रुदै छु बिरानो पर्देश मा by Raj Chamlimg

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

म रुदै छु बिरानो पर्देश मा
तिमी एक्लई रुदै छौ गाउ घर मा
मा रुदै छु बिरानो पर्देश मा
तिमी एक्लई रुदै छौ गाउ घर मा
आउदेइ छु तिम्लाई सम्जिदेइ
न बस मुटु दुखाउ देइ
न बस मुटु दुखाउ देइ
न बस मुटु दुखाउ देइ

मा रुदै छु एक्लेइ गाउ घरमा
तिमी एक्लेइ बिरानो पर्देश मा
मा रुदै छु एक्लेइ गाउ घरमा
तिमी एक्लेइ बिरानो पर्देह्स मा
पसिना को धारा बगाउदेइ
आखा मा तेस्बिर सजाउदेइ
आखा मा तेस्बिर सजाउदेइ

रात दिन सँगइ बसी हास्ने मन होला
रात दिन सँगइ बसी हास्ने मन होला
दुख सँगइ सङ्गालेर जिउने मन होला 
आउदेइ छु तिम्लाई सम्जिदेइ
न बस मुटु दुखाउ देइ
न बस मुटु दुखाउ देइ

चाड पर्व आउँदा खेरि
छाती पोल्दो होला
चाड पर्व आउँदा खेरि
छाती पोल्दो होला
साझा पख गाउको याद ले 
सताउछ होला
पसिना को धारा बगाउदेइ
आखा मा तस्बिर सजाउदेइ
आखा मा तस्बिर सजाउदेइ

बन जंगल घास दाउरा
एक्लेइ गर्छौ होला 
बन जंगल घास दाउरा
एक्लेइ गर्छौ होला
सपनी मा झस्किएर
मुर्छ पर्छौ होला
आउँदाइ छु तिम्लाई सम्जिदेइ
न बस मुटु दुखाउदेइ
न बस मुटु दुखाउदेइ
चौतारी मा सँगइ बसि
हास्ने मन होला
चौतारी मा सँगइ बसि
हास्ने मन होला
दुख सँगइ सङ्गालेर 
बस्ने मन होला
पसिनाको धारा बगाउदेइ
आखा मा तस्बिर सजाउदेइ
आखा मा तस्बिर सजाउदेइ
आउदेइ छु तिम्लाई सम्जिदेइ
न बस मुटु दुखाउदेइ
न बस मुटु दुखाउदेइ
पसिना को धारा बगाउदेइ
आखा मा तस्बिर सजाउदेइ
आखा मा तस्बिर सजाउदेइ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

ma rudai chhu biraano pardesh maa
timi eklai rudai chhau gaau ghar maa
ma rudai chhu biraano pardesh maa
timi eklai rudai chhau gaau ghar maa
aaudei chhu timlaai samjidei
na basa muTu dukhaau dei
na basa muTu dukhaau dei
na basa muTu dukhaau dei

ma rudai chhu eklei gaau gharamaa
timi eklei biraano pardesh maa
ma rudai chhu eklei gaau gharamaa
timi eklei biraano pardehs maa
pasinaa ko dhaaraa bagaaudei
aakhaa maa tesbir sajaaudei
aakhaa maa tesbir sajaaudei

raata dina sangai basi haasne mana holaa
raata dina sangai basi haasne mana holaa
dukha sangai sanggaalera jiune mana holaa 
aaudei chhu timlaai samjidei
na basa muTu dukhaau dei
na basa muTu dukhaau dei

chaaDa parwa aauda kheri
chhaati poldo holaa
chaaDa parwa aauda kheri
chhaati poldo holaa
saajha pakha gaauko yaad le 
sataauchha holaa
pasinaa ko dhaaraa bagaaudei
aakhaa maa tasbir sajaaudei
aakhaa maa tasbir sajaaudei

bana jungle ghaasa daauraa
eklei garchhau holaa 
bana jungle ghaasa daauraa
eklei garchhau holaa
sapani maa jhaskiyera
murchha parchhau holaa
aaudai chhu timlaai samjidei
na basa muTu dukhaaudei
na basa muTU dukhaaudei
chautaari maa sangai basi
haasne mana holaa
chautaari maa sangai basi
haasne mana holaa
dukha sangai sanggaalera 
basne mana holaa
pasinaako dhaaraa bagaaudei
aakhaa maa tasbir sajaaudei
aakhaa maa tasbir sajaaudei
aaudei chhu timlaai samjidei
na basa muTu dukhaaudei
na basa muTu dukhaaudei
pasinaa ko dhaaraa bagaaudei
aakhaa maa tasbir sajaaudei
aakhaa maa tasbir sajaaudei