sadai ma timilaai heri rahu laagchha/सदै म तिमीलाई हेरी रहु लाग्छ by Rahul Shah

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Lyrics:

सदै म तिमीलाई हेरी रहु लाग्छ
तिम्रो त्यो रुप को बय गरी रहु लाग्छ
सदै म तिमीलाई हेरी रहु लाग्छ
तिम्रो त्यो रुप को बय गरी रहु लाग्छ
र थाहा छ तिमीलाई तिमीलाई पनि एस्तै एस्तै लाग्छ
एस्तै एस्तै लाग्छ
पैलो पैलो हो हो । । । माया हो यो हो हो । ।
तिम्रो अनि मेरो हो हो । । । । ।

कसरी आएउ तिमी भन यो धर्ती मा
सोर्गकै परी हौ । सोर्गकै परी हौ
ढाटेको हैन कसम झुतो म छैन कसम्
सारै नै राम्री छौ सारै । सारै नै राम्री छौ ।
यो सन्सार्मै तिमी जस्तो अरु कोही छैन जस्तै लाग्छ
जब) देखी देखे तिमीलाई किन किन एस्तै एस्तै लाग्छ
पैलो पैलो हो हो माया हो यो हो हो
तिम्रो अनि मेरो हो ओ ओ 

सधै म तिमीलाई हेरी रहु लाग्छ
तिम्रो त्यो रुप को बय गरी रहु लाग्छ
र थाहा छ तिमीलाई तिमीलाई पनि
एस्तै एस्तै लाग्छ एस्तै एस्तै लाग्छ
पैलो पैलो हो हो । । । माया हो यो हो हो । ।
तिम्रो अनि मेरो हो हो 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Lyrics:

sadai ma timilaai heri rahu laagchha
timro tyo rup ko baya gari rahu laagchha
sadai ma timilaai heri rahu laagchha
timro tyo rup ko baya gari rahu laagchha
ra thaahaa chha timilaai timilaai pani yestai yestai laagchha
yestai yestai laagchha
pailo pailo ho ho... maayaa ho yo ho ho..
timro ani mero ho ho .....

kasari aayeu timi bhana yo dharti maa
sorgakai pari hau. sorgakai pari hau
DhaaTeko haina kasam jhuto ma chhaina kasam
saarai nai raamri chhau saarai. saarai nai raamri chhau.
yo sansaarmai timi jasto aru kohi chhaina jastai laagchha
jaba dekhi dekhe timilaai kina kina yestai yestai laagchha
pailo pailo ho ho maayaa ho yo ho ho
timro ani mero ho o o 

sadhai ma timilaai heri rahu laagchha
timro tyo rup ko baya gari rahu laagchha
ra thaahaa chha timilaai timilaai pani
yestai yestai laagchha yestai yestai laagchha
pailo pailo ho ho... maayaa ho yo ho ho..
timro ani mero ho ho 

Lyrics: https://nepali-songs-lyrics.com/k-yo-maya-ho-2-के-यो-माया-हो-२-lyrics-pahilo-pahilo-rahul-shah