udaaudaako bihaanimaa/उदाउदाको बिहानिमा by Purna Singh

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

उदाउदाको बिहानिमा
हो । ।हो । ।
उदाउदाको बिहानिमा
देख्छु तिम्रो छाया
एसै गरी पाही रहु
तिम्रो चोखो माया
तिमी नै हो जिवन मेरो
तिमी नै हो जिवन मेरो
कोही छैन अरु
जियानै दिउला तिम्रो लागि
माग प्रिये बरु
जियानै दिउला तिम्रै लागि
माग प्रिये बरु
उदाउदाको
उदाउदाको बिहानिमा
देख्छु तिम्रो छाया

ढुक्ढुकी हौ 
ढुक्ढुकी हौ
तिमी मेरो तब चल्छ साहास
हो । । । ।
ढुक्ढुकी हौ 
ढुक्ढुकी हौ
तिमी मेरो तब चल्छ साहास
फुली रहौ फुल जस्तै
छर्दै जाहु सुवास
तिमी भन जे जे कुरा
तिमी भन जे जे कुरा
चेअरअहन्छौ प्रिया
दिन सक्ने सबै खुशी
पाइ रहन्छौ प्रिया
दिन सक्ने सबै खुशी
पाइ रहन्छौ प्रिया
माया पाहु
माया पाहु
जुनए भरी सँगइ मर्न पाहु
मुटु माझ हो हो
मुटु माझ कलेजिमा
लेखे तिम्रै नाउ
मुटु माझ कलेजिमा
लेखे तिम्रै नाउ
एसै गरी तिम्रो माया
सधै भरी पाहु
सुन्छु जहिले मेरै गीत्
सुन्छु जहिले मेरै गीत्
गाइ रहन्छु प्रिय
यादमा आउछौ हर पल
हर्छेड
सताइ रहन्छौ प्रिये
यादमा आउछौ हर्पला हर्छड्
सराइ रहन्छौ प्रिये

उदाउदाको हो हो
उदाउदाको बिहानिमा
देख्छु तिम्रो छाया

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

udaaudaako bihaanimaa
ho..ho..
udaaudaako bihaanimaa
dekhchhu timro chhaayaa
yesai gari paahi rahu
timro chokho maayaa
timi nai ho jiwan mero
timi nai ho jiwan mero
kohi chaina aru
jiyaanai diulaa timro laagi
maaga priye baru
jiyaanai diulaa timrai laagi
maaga priye baru
udaaudaako
udaaudaako bihaanimaa
dekhchhu timro chhaayaa

DhukDhuki hau 
DhukDhuki hau
timi mero taba chalchha saahaasa
ho....
DhukDhuki hau 
DhukDhuki hau
timi mero taba chalchha saahaasa
fuli rahau ful jastai
chhardai jaahu suwaasa
timi bhana je je kuraa
timi bhana je je kuraa
chairahanchhau priyaa
dina sakne sabai khusi
paai rahanchhau priyaa
dina sakne sabai khusi
paai rahanchhau priyaa
maayaa paahu
maayaa paahu
juni bhari sangai marna paahu
muTu maajh ho ho
muTu maajh kalejimaa
lekhe timrai naau
muTu maajh kalejimaa
lekhe timrai naau
yesai gari timro maayaa
sadhai bhari paahu
sunchhu jahile merai geet
sunchhu jahile merai geet
gaai rahanchhu priya
yaadamaa aauchhau har pala
harchheDa
sataai rahanchhau priye
yaadamaa aauchhau harpala harchhaD
saraai rahanchhau priye

udaaudaako ho ho
udaaudaako bihaanimaa
dekhchhu timro chhaayaa