bhelei fekna nasakne bho/भेलेइ फेक्न नसक्ने भो by Pratik Sanggrami

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


भेलेइ फेक्न नसक्ने भो
भेलेइ फेक्न नसक्ने भो
परेलिका तिर ले
आज हेरे रुवायो फेरि
तिम्रै तस्बिर ले
आज हेरे रुवायो फेरि
तिम्रै तस्बिर ले 
भेलेइ फेक्न नसक्ने भो

तिम्रा याद हरु आउँदा 
आ । । आ । । । आ । । ।
तिम्रा याद हरु आउँदा
सपनी मा घरी घरी 
चिज्याउछु कराउछु 
न सुतेरै रातैभरि
न सुतेरै रातैभरि
ठग्नु सम्म ठगेको छ
ठग्नु सम्म ठगेको छ
आफ्नै तक्दिर्ले
आज हेरे रुवायो फेरि
तिम्रै तस्बिर ले
आज हेरे रुवायो फेर्
तिम्रै तस्बिर ले
भेलेइ फेक्न नसक्ने भो

प्रिये तिम्रै घर को बाटो
आ । । आ । । आ । ।
प्रिये तिम्रै घर को बाटो
झार्छु होला म
लास हेन आउनु चाडेइ
मार्चहु होला म
मार्चहु होला म
अल्पायुमै मर्ने भए
अल्पायुमै मर्ने भए
मत पिरै पिर ले आजे हेरे
रुवायो फेरी तिम्रै तस्बिर्ले
आज हेरे रुवायो फेरी तिम्रै 
तस्बिर ले 
भेलेइ फेक्न नसक्ने भो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bhelei fekna nasakne bho
bhelei fekna nasakne bho
parelikaa tir le
aaja here ruwaayo feri
timrai tasbir le
aaja here ruwaayo feri
timrai tasbir le 
bhelei fekna nasakne bho

timraa yaada haru aauda 
aa.. aa... aa...
timraa yaada haru aauda
sapani maa ghari ghari 
chijyaauchhu karaauchhu 
na suterai raataibhari
na suterai raataibhari
Thagnu samma Thageko chha
Thagnu samma Thageko chha
aafnai takdirle
aaja here ruwaayo feri
timrai tasbir le
aaja here ruwaayo fer
timrai tasbir le
bhelei fekna nasakne bho

priye timrai ghar ko baaTo
aa.. aa.. aa..
priye timrai ghar ko baaTo
jharchhu holaa ma
laasa hena aaunu chaaDei
marchhu holaa ma
marchhu holaa ma
alpaayumai marne bhaye
alpaayumai marne bhaye
mata pirai pir le aaje here
ruwaayo feri timrai tasbirle
aaja here ruwaayo feri timrai 
tasbir le 
bhelei fekna nasakne bho