naachana maichiyang/नाचन मैचियाङ् by Pratik Blon

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

नाचन मैचियाङ्
हो हो
हासना मैचियाअङ्
ला ला ला 
नाचन मैचियाङ्
हो हो
हासना मैचियाअङ्
ला ला ला 
यो तिम्रो दिल खोलेर 
मुटुमा माया साचेर
कती दिन त बाचिन्छ र
एक चोटी हासी देउन
कती दिन त बाचिन्छ र
एक चोटी हासी देउन
नाचन मैचियाङ्
हो हो
हासना मैचियाअङ्
ला ला ला 
त्यो तिम्रो दिल खोलेर
ला ला ला ला ला ला 
जन्म पछी मित्रु हरे
मित्रु पछी थाछैन
जन्म पछी मित्रु हरे
मित्रु पछी थाछैन
आफुले त यो जु नि मा
कसैको माया पछैन
आफुले त यो जु नि मा
कसैको माया पछैन
एक बार्को जु नि न हो
मिठो सप्ना देखिन्छ
तिम्ले माया दिन्छौ कि भनेए यो मन मा
ठुलो आस छ
नाचन मैचङ्
हो हो
हासना मैचङ्
ला ला ला

त्यो तिम्रो दिल खोलेर

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

naachana maichiyang
ho ho
haasana maichiyaang
la laa laa 
naachana maichiyang
ho ho
haasana maichiyaang
la laa laa 
yo timro dil kholera 
muTumaa maayaa saachera
kati din ta baachinchha ra
ek choTi haasi deuna
kati din ta baachinchha ra
ek choTi haasi deuna
naachana maichiyang
ho ho
haasana maichiyaang
la laa laa 
tyo timro dil kholera
laa laa laa laa laa laa 
janma pachi mitru hare
mitru pachi thaachaina
janma pachi mitru hare
mitru pachi thaachaina
aafule ta yo ju ni maa
kasaiko maayaa pachhaina
aafule ta yo ju ni maa
kasaiko maayaa pachhaina
ek baarko ju ni na ho
mitho sapnaa dekhinchha
timle maayaa dinchhau ki bhani yo man maa
thulo aasa chha
naaChana maichang
ho ho
haasana maichang
laa laa laa

tyo timro dil kholera