banda aakhaa jaba/बन्द आखा जब by Prajit Shrestha

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बन्द आखा जब
मिमिले घाम सँग खोल्छ मेरो
छेउमा बसी तिमी मलाई
हेरी बसेको जस्तो
भ्र्म हो कि प्राथन
साचो भो
खुशी नै छु आज म
आज छु खुशी तिम्रै लागि

माया ओ माया मेरो माया
काहा उदि उदि गएउ
खुशी उमङ्ग बोकी लियाएउ
माया ओ माया मेरो माया
माया गर्थे गर्छु गर्नेछु
हरेक जु नि तिमीलाई नै रोज्छु

तिम्रो निस्चल मुस्कान्
तिम्रो आखा को पाखा हेरी जु नि
इच्या होईन
आवसेक्ता मेरो भ्रम हो कि प्राथना
साचो भो
भनेकै थिए तिमीलाई
एक हुने छेउ तिम्रै लागि
माया ओ माया मेरो माया
काहा उदि उदि गएउ
खुशी उमङ्ग बोकी लियाएउ
माया ओ माया मेरो माया
माया गर्थे गर्छु गर्नेछु
हरेक जु नि तिमीलाई नै रोज्छु
कतै बाटो बिराएउ भने
अधेरो मा हराएउ भने
साथ कतै छुत्यो भने
उज्यालो खोजी लियाउने छु
कतै बाटो बिराएउ भने
अधेरो मा हराएउ भने
साथ कतै छुत्यो भने
उज्यालो खोजी लियाउने छु

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

banda aakhaa jaba
mimile ghaam sanga kholchha mero
chheuma basi timi malaai
heri baseko jasto
bhrma ho ki praathana
saacho bho
khusi nai chhu aaja ma
aaja chhu khusi timrai laagi

maayaa o maayaa mero maayaa
kaahaa udi udi gayeu
khusi umangga boki liyaayeu
maayaa o maayaa mero maayaa
maayaa garthe garchhu garnechhu
harek ju ni timilaai nai rojchhu

timro nischal muskaan
timro aakhaa ko paakhaa heri ju ni
ichyaa hoina
aawasektaa mero bhrama ho ki praathanaa
saacho bho
bhanekai thiye timilaai
ek hune chheu timrai laagi
maayaa o maayaa mero maayaa
kaahaa udi udi gayeu
khusi umangga boki liyaaeu
maayaa o maayaa mero maayaa
maayaa garthe garchhu garnechhu
harek ju ni timilaai nai rojchhu
katai baaTo biraayeu bhane
adhero maa haraayeu bhane
saath katai chhutyo bhane
ujyaalo khoji liyaaune chhu
katai baaTo biraayeu bhane
adhero maa haraayeu bhane
saath katai chhutyo bhane
ujyaalo khoji liyaaune chhu