jindagi ko laamo yaatraa maa/जिन्दगी को लामो यात्रा मा by Prabin Bajracharya

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

जिन्दगी को लामो यात्रा मा
साथ कसैको पाए हुन्थो
कोही आइ मेरो माया यो
चो रि सजाए हुन्थो

मन्को बेथा बुजी दिने
साथी मेरो छैन
एक्लाई एक्लई डुली हिड्ने
चाहाना मेरो होईन
मन्को बेथा बुजी दिने
साथी मेरो छैन
एक्लई एक्लई डुली हिड्ने
चाहाना मेरो होईन
जिन्दगी को लामो यात्रा मा 
साथ कसैको पाए हुन्थो
प्रियेसिको कोही आउछ भने
निस्टुरी यो सन्सार्मा
नयाँ नयाँ सप्ना हरु
आउने थियो फेरी जिवन मा
प्रियेसिको कोही आउछ भने
निस्टुरी यो सन्सार्मा
नयाँ नयाँ सप्ना हरु
आउने थियो फेरी जिवन मा
जिन्दगी को लामो यात्रा मा 
साथ कसैको पाए हुन्थो
कोही आइ मेरो माया यो 
चो रि सजाए हुन्थो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

jindagi ko laamo yaatraa maa
saath kasaiko paaye huntho
kohi aai mero maayaa yo
cho ri sajaaye huntho

manko bethaa buji dine
saathi mero chaina
eklai eklai Duli hiDne
chaahaanaa mero hoina
manko bethaa buji dine
saathi mero chaina
eklai eklai Duli hiDne
chaahaanaa mero hoina
jindagi ko laamo yaatraa maa 
saath kasaiko paaye huntho
priyesiko kohi aauchha bhane
nisTuri yo sansaarmaa
naya naya sapnaa haru
aaune thiyo feri jiwan maa
priyesiko kohi aauchha bhane
nisTuri yo sansaarmaa
naya naya sapnaa haru
aaune thiyo feri jiwan maa
jindagi ko laamo yaatraa maa 
saath kasaiko paaye huntho
kohi aai mero maayaa yo 
cho ri sajaaye huntho