samjanele birse pachhi/सम्जनेले बिर्से पछि by Pabitra Gurung

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

सम्जनेले बिर्से पछि
सम्जनेले बिर्से पछि
बिर्सनेको के कुरा
सम्जनेले बिर्से पछि
सम्जनेले बिर्से पछि
बिर्सनेको के कुरा
लाखौ प्रेम को मिर्तु मा
मेरो प्रेम को के कुरा
लाखौ प्रेम को मिर्तु मा
मेरो प्रेम को के कुरा
सम्जनेले बिर्से पछि
सम्जनेले बिर्से पछि
बिर्सनेको के कुरा
हो । । ।आ । । ।
हो । । ।आ । । । ।

धेरै चोटी 
सम्जानामा आसु झै बगेउ तिमी
धेरै चोटि
सम्जानामा 
धेरै चोटि
सम्जानामा आसु भाई नगेउ तिमी
एती धेरै चोट दिन
मन भित्र पसेउ तिमी
सम्जनेले बिर्से पछि
सम्जनेले बिर्से पछि
बिर्सनेको के कुरा

तिम्ले जस्तै मैले पनि
बिर्सिएछ भन्छौ होला 
तिम्ले जस्तै मैले पनि
तिम्ले जस्तै मैले पनि
बिर्सिएछ भन्छौ होला 
निस्टुरी त सबै हुन्छन्
तिमी जस्तो कोनै होर
सम्जनेले बिर्से पछि
सम्जनेले बिर्से पछि
बिर्सनेको के कुरा
सम्जनेले बिर्से पछि
सम्जनेले बिर्से पछि
बिर्सनेको के कुरा
लाखौ प्रेम को मिर्तु मा
मेरो प्रेम को के कुरा
लाखौ प्रेम को मिर्तु मा
मेरो प्रेम को के कुरा
सम्जनेले बिर्से पछि
सम्जनेले बिर्से पछि
बिर्सनेको के कुरा

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

samjanele birse pachhi
samjanele birse pachhi
birsaneko ke kuraa
samjanele birse pachhi
samjanele birse pachhi
birsaneko ke kuraa
laakhau prem ko mirtu maa
mero prem ko ke kuraa
laakhau prem ko mirtu maa
mero prem ko ke kuraa
samjanele birse pachhi
samjanele birse pachhi
birsaneko ke kuraa
ho...aa...
ho...aa....

dherai choTi 
samjaanaamaa aasu jhai bageu timi
dherai choTi
samjaanaamaa 
dherai choTI
samjaanaamaa aasu bhai nageu timi
yeti dherai choT dina
mana bhitra paseu timi
samjanele birse pachhi
samjanele birse pachhi
birsaneko ke kuraa

timle jastai maile pani
birsiyechha bhanchhau holaa 
timle jastai maile pani
timle jastai maile pani
birsiyechha bhanchhau holaa 
nisTuri ta sabai hunchhan
timi jasto konai hora
samjanele birse pachhi
samjanele birse pachhi
birsaneko ke kuraa
samjanele birse pachhi
samjanele birse pachhi
birsaneko ke kuraa
laakhau prem ko mirtu maa
mero prem ko ke kuraa
laakhau prem ko mirtu maa
mero prem ko ke kuraa
samjanele birse pachhi
samjanele birse pachhi
birsaneko ke kuraa