aaja kina mero man/आज किन मेरो मन् by Noren Shrestha

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

आज किन मेरो मन्
धर्किन्छ झ न झ न्
पोल्छ हरेक छन्
याद गर्छु तिम्लाई म
हर दिन हरेक रात्
केबल तिमी मेरी हौ
आखा भरी तिमी छौ
सपना तिमी हौ
सम्जी तिमी आउन
आखा भरी आसु छ 
हृडेए भरी पिडा छ
बुजी तिमी आउन आउन

के भो मेरो मन्
दुख्छ झ न झ न्
भन के गरु म
माया गर्छु तिम्लाई म
हर दिन हरेक रात्
कस्लाई के भनु म
गीत भरी तिमी छौ
सर्गम तिमी हौ
सङ्गीत बनी छाउन
गीत भरी तिमी छौ
सर्गम तिमी हौ
सङ्गीत बनी छाउन
छाउन

मेरो यो एक्लो पन्
तड्पिन्छ झ न झ न्
मेरो यो पागल मन्
मेरो यो एक्लो पन्
तड्पिन्छ झ न झ न्
मेरो यो पागल मन्
दुली हिंड्ने मेरो मन्
मातीनछ झ न झ न्
कस्लाई के पोखु म
रुदै छ मेरो मन्
दुख्छ झ न झ न्
अबा के गरु म
आज किन मौसम 
तिमी बिना महुन्छ
फर्की तिमी आउन
आज किन मौसम 
तिमी बिना महुन्छ
फर्की तिमी आउन
आउन

मेरो यो एक्लो पन्
तड्पिन्छ झ न झ न्
मेरो यो पागल मन्
मेरो यो एक्लो पन्
तड्पिन्छ झ न झ न्
मेरो यो पागल मन्
आज किन मेरो मन

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aaja kina mero man
dharkinchha jh n jh n
polchha harek chhan
yaada garchhu timlaai ma
har din harek raat
kebal timi meri hau
aakhaa bhari timi chhau
sapanaa timi hau
samji timi aauna
aakhaa bhari aasu chha 
hridaye bhari piDaa chha
buji timi aauna aauna

ke bho mero man
dukhchha jh n jh n
bhana ke garu ma
maayaa garchhu timlaai ma
har din harek raat
kaslaai ke bhanu ma
geet bhari timi chhau
sargam timi hau
sanggeet bani chhaauna
geet bhari timi chhau
sargam timi hau
sanggeet bani chhaauna
chhaauna

mero yo eklo pan
taDpinchha jh n jh n
mero yo paagal man
mero yo eklo pan
taDpinchha jh n jh n
mero yo paagal man
duli hidne mero man
maatinchha jh n jh n
kaslaai ke pokhu ma
rudai chha mero man
dukhchha jh n jh n
aba ke garu ma
aaja kina mausam 
timi binaa mahunchha
farki timi aauna
aaja kina mausam 
timi binaa mahunchha
farki timi aauna
aauna

mero yo eklo pan
taDpinchha jh n jh n
mero yo paagal man
mero yo eklo pan
taDpinchha jh n jh n
mero yo paagal man
aaja kina mero man