mero man le chunyo timilaai/मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई by Niruta Rai

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई
मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई
आएउ तिमी मेरो मन मा छाएउ
मेरो आखा मा पर्दा बनेर बसेउ
मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई
मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई

तिमीलाई माया गर्न
मेरो दिल एक भयो
तिम्रो कोमल बोली हरु
धर्कन बनि
धर्की रायो
तिमीलाई माया गर्दा मेरो दिन रात्
एक भयो
तिम्रो कोमल बोली हरु धर्कन बनी धर्की रायो
मेरो मन को राजा तिमी
तिम्रो माया मा दुबी जाने
मेरो मन्को राजा तिमी
तिम्रो माया मा दुबी जाने
आएउ तिमी मेरो मन मा छाएउ
मेरो आखा मा पर्दा बनेर बसेउ
मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई
मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई

तिम्रो नै इच्या मा
मैले गरे तिम्लाई माया
माया मा दुबाएर हराएउ तिमी काहा काहा 
तिम्रो नै इच्या मा
मैले गरे तिम्लाई माया
माया मा दुबाएर हराएउ तिमी काहा काहा
केहि पल पल तिमीलाई
झान गुमाए तिमीलाई
केहि पल पल तिमीलाई
झान गुमाए तिमीलाई
आएउ तिमी मेरो मन्मा छाएउ
मेरो आखा मा पर्दा बनेर बसेउ
मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई
मेरो मन ले चुन्यो तिमीलाई
आखा ले चिनेन तिमीलाई

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai
mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai
aayeu timi mero man maa chhaayeu
mero aakhaa maa pardaa banera baseu
mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai
mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai

timilaai maayaa garna
mero dil ek bhayo
timro komal boli haru
dharkan bani
dharki rayo
timilaai maayaa gardaa mero din raat
ek bhayo
timro komal boli haru dharkan bani dharki rayo
mero man ko raajaa timi
timro maayaa maa dubi jaane
mero manko raajaa timi
timro maayaa maa dubi jaane
aayeu timi mero man maa chhaayeu
mero aakhaa maa pardaa banera baseu
mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai
mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai

timro nai ichyaa maa
maile gare timlaai maayaa
maayaa maa dubaayera haraayeu timi kaahaa kaahaa 
timro nai ichyaa maa
maile gare timlaai maayaa
maayaa maa dubaayera haraayeu timi kaahaa kaahaa
kehi pal pal timilaai
jhan gumaaye timilaai
kehi pal pal timilaai
jhan gumaaye timilaai
aayeu timi mero manmaa chhaayeu
mero aakhaa maa pardaa banera baseu
mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai
mero man le chunyo timilaai
aakhaa le chinena timilaai