manako yo geeta mero/ मनको यो गीत मेरो by Nima Raya

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मनको यो गीत मेरो
तिमीलाई नेइ सुनाउदेइ छु
कोरेर दुइ चार शब्द
तिम्रै लागी गाउदेइ छु
मनको यो गीत मेरो
तिमीलाई नेइ सुनाउदेइ छु
कोरेर दुइ चार शब्द
तिम्रै लागी गाउदेइ छु
माया त गर्छु तिम्लाई
भन्न यो म सक्दिन
तिमी मेरो नजिक हुँदा 
बोली नेइ यो फुट्दैन
कागज मा कोरेर यो
माया मेरो पोक्देइ छु
जिन्दगी भर्को लागि
साथ तिम्रो खोज्देइ छु
माया त गर्छु तिम्लाई
भन्न यो म सक्दिन
तिमी मेरो नजिक हुँदा 
बोली नेइ यो फुट्दैन
यो मन ले रोजेको
मेरो मन ले छाएको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो मन ले रोजेको
तिम्रो मेरो काहानी यो मिल्दो जुल्दो रैछ
हामी दुइ को दुख सुख एउटाै हुन सक्छ
माया त गर्छु तिमीलाई
तर भन्न डर लाग्छ
यो जिन्दगी को गोरेटो मा
सँगइ हिंड्न मन छ
मेरो पहिलो माया तिमी
अनी अन्तिम पनि तिमी
तिमी बिना जिउनु को या अर्थ
छैन केहि पनि
माया त गर्छु तिमीलाई तर
भन्न डर लाग्छ
यो जिन्दगी को गोरेटोमा
सँगइ हिंड्न मन छ
यो मन ले रोजेको
यो मन ले चाहेको
तिमीलाई नेइ हो यो
मन ले खोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो
मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो
मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो
मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो 
मन ले रोजेको
मन को यो गीत मेरो
तिमीलाई नेइ सुनाउदेइ छु
कोरेर दुइ चार शब्द
तिम्रै लागी गाउदेइ छु
मनको यो गीता मेरो
तिमीलाई नेइ सुनाउदेइ छु
कोरेर दुइ चार शब्द
तिम्रै लागी गाउदेइ छु
माया त गर्छु तिम्लाई
भन्न यो म सक्दिन
तिमी मेरो नजिक हुँदा 
बोली नेइ यो फुत्दैन
कागज मा कोरेर यो माया
मेरो पोख्दैछु
जिन्दगी भर्को लागि
साथ तिम्रो खोज्दै छु
माया त गर्छु तिम्लाई
भन्न यो म सक्दिन
तिमी मेरो नजिक हुँदा 
बोली नेइ यो फुत्दैन
यो मन ले रोजेको
मेरो मन ले चाहेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो
मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो 
मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो
मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो
मन ले रोजेको
तिमीलाई नेइ हो यो मेरो
मन ले रोजेको 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

manako yo geeta mero
timilaai nei sunaaudei chhu
korera dui chaar sabda
timrai laagi gaaudei chhu
manako yo geeta mero
timilaai nei sunaaudei chhu
korera dui chaar sabda
timrai laagi gaaudei chhu
maayaa ta garchhu timlaai
bhanna yo ma sakdina
timi mero najik huda 
boli nei yo fuTdaina
kaagaj maa korera yo
maayaa mero pokdei chhu
jindagi bharko laagi
saatha timro khojdei chhu
maayaa ta garchhu timlaai
bhanna yo ma sakdina
timi mero najik huda 
boli nei yo fuTdaina
yo man le rojeko
mero man le chhaayeko
timilaai nei ho yo mero man le rojeko
timilaai nei ho yo mero man le rojeko
timilaai nei ho yo mero man le rojeko
timilaai nei ho yo mero man le rojeko
timilaai nei ho yo mero man le rojeko
timro mero kaahaani yo mildo juldo raichha
haami dui ko dukha sukha eutai huna sakchha
maayaa ta garchhu timilaai
tara bhanna dara laagchha
yo jindagi ko goreTo maa
sangai hidna man chha
mero pahilo maayaa timi
ani antim pani timi
timi binaa jiunu ko yaa artha
chhaina kehi pani
maayaa ta garchhu timilaai tara
bhanna dara laagchha
yo jindagi ko goreTomaa
sangai hidna man chha
yo man le rojeko
yo man le chaaheko
timilaai nei ho yo
man le khojeko
timilaai nei ho yo mero
man le rojeko
timilaai nei ho yo mero
man le rojeko
timilaai nei ho yo mero
man le rojeko
timilaai nei ho yo mero 
man le rojeko
mana ko yo geeta mero
timilaai nei sunaaudei chhu
korera dui chaar sabda
timrai laagi gaaudei chhu
manako yo geeta mero
timilaai nei sunaaudei chhu
korera dui chaar sabda
timrai laagi gaaudei chhu
maayaa ta garchhu timlaai
bhanna yo ma sakdina
timi mero najik huda 
boli nei yo futdaina
kaagaj maa korera yo maayaa
mero pokhdaichhu
jindagi bharko laagi
saatha timro khojdai chhu
maayaa ta garchhu timlaai
bhanna yo ma sakdina
timi mero najik huda 
boli nei yo futdaina
yo man le rojeko
mero man le chaaheko
timilaai nei ho yo mero
man le rojeko
timilaai nei ho yo mero 
man le rojeko
timilaai nei ho yo mero
man le rojeko
timilaai nei ho yo mero
man le rojeko
timilaai nei ho yo mero
man le rojeko