Yo aaune saal dekhi Gambir hunchhu - यो आउने साल देखी गम्बिर हुन्छु by Neetesh Jung Kunwar

171 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 


यो आउने साल देखी गम्बिर हुन्छु
आफ्नो लुगा फाटो आफै धुन्छु
माधक पदार्थ सेवन गर्ने छैन
कुनै पनि जाच मा अब फैल हुन्न
तर सबै गफै त हो
सबै गफै त हो
तर सबै गफै त हो
सबै गफै त हो
घर बसी बसी खर्छ कम गरुला
मेहनती भै  अब श्रम गरौला
चालक अनुमती पत्र को फोर्म भरौला
अधुरो काम हरु सबै पुरा गरौला
तर सबै गफै त हो
सबै गफै त हो
तर सबै गफै त हो
सबै गफै त हो
तर सबै गफै त हो
तर सबै गफै त हो… ।

वverse 

साथी हरु लागे बिदेश तिर
या हुने जती को बिहे भैसक्यो
आफु भने जस्ता तस्तै
काम छैन दिन भरी डुल्दै 
हेरन  आधा उमेर गैसक्यो
हेरन  आधा उमेर गैसक्यो
हेरन  आधा उमेर गैसक्यो
केइ होला भन्ने आश मा
होला जस्तो छैन खास मा 
सोच भन्दा सबै उल्टो भैसक्यो
अब त देश को हालत राम्रो होला
बिग्रेको सबै कुरा सहज होला
भ्रष्टचार को यो ढोका यो  बन्दै होला
त्यै सोची हामी अगि बढौला
तर सबै गफै त हो
सबै गफै त हो
तर सबै गफै त हो
सबै गफै त हो
सबै गफै त हो
तर गफै त हो
सबै गफै त हो… । 

 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

Yo aaune saal dekhi Gambir hunchhu
Aafno luga faaTo aafai dhunchhu
Madhak padaartha sewan garne chhaina
Kunai pani jaach maa aba fail hunna
tara sabai gafai ta ho
Sabai gafai ta ho
tara sabai gafai ta ho
Sabai gafai ta ho
Ghar basi basi kharcha kam garulaa
Mehanati bhai aba shram garaulaa
Chalak anumati patra ko form bharaulaa
Adhuro kaam haru sabai pura garaulaa
tara sabai gafai ta ho
Sabai gafai ta ho
tara sabai gafai ta ho
Sabai gafai ta ho
tara sabai gafai ta ho
tara sabai gafai ta ho….

verse 

Saathi haru laage bidesh tira
Yaa hune jati ko bihe bhaisakyo
Aafu bhane jastaa tastai
Kaam chhaina din bhari duldai
Herana aadhaa umer gaisakyo
Herana aadhaa umer gaisakyo
Herana aadhaa umer gaisakyo
Kei hola bhanne aash maa
Hola jasto chhaina khas ma
Soch bhanda sabai ulto bhaisakyo
Ab ta desh ko haalat raamro holaa
Bigreko sabai kura sahaj holaa
Bhrastachaar ko yo Dhoka yo  bandai holaa
tyai sochi hami agi baDhaulaa
tara sabai gafai ta ho
Sabai gafai ta ho
tara sabai gafai ta ho
Sabai gafai ta ho
Sabai gafai ta ho
tara gafai ta ho
Sabai gafai ta ho….